Radijator Inženjering BIOlux i Comapct 20

<h3 style=“color:#909090″>NOVO U NAŠOJ PONUDI:</h3>
<blank></blank>
<a href=“https://central-ch.com/?portfolio=radijator-inzenjering-biolux“>BIOlux</a>, i <a href=“https://central-ch.com/?portfolio=radijator-inzenjering-compact-20″>Compact 20</a>, novi kotlovi u proizvodnji Radijator Inženjeringa.
<blank></blank>
BIOlux kotlovi namenjeni su sagorevanju drvnog peleta i monitraju se u samom objektu koji se greje. Energija koja se dobija sagorevanjem prenosi se grejanjem u prostor na dva načina: snaga preneta na kotlovski deo a koja se predaje radijatorima je 14 kW, dok je snaga koja se emituje u okolni prostor zračenjem 6 kW.
<blank></blank>
Comapct 20 kotlovi namenjeni su sagorevanju drvnog peleta i montiraju se u kotlarnice. Kompaktne dimenzije (ukupna širina kotla – 870mm, a lakom demontažom može da se pretvori u dva dela, kotlovski širine 580 mm i silos 290mm) najveća su prednost Compact 20 serije Radijator Inženjeringa.