Novo u našoj ponudi: Talos Ecutherm bakarne cevi

TALOS ECUTHERM TM bakarne cevi  su proizvod našeg dugogodišnjeg saradnika – grčke kompanije Halcor. TALOS ECUTHERM TM bakarne cevi su izolovane izvučenom polietenskom penom visokog kvaliteta (PDF) u zatvorenim mikroćelijama. Izolacija je sa spoljašnje strane pokrivena sa tri različita zaštitna poietenska sloja.

ECUTHERM TM cevi se mogu koristiti u vodovodnim, kao i u instalacijama klimatizacije i hlađenja i poseduju sleće znakove kvaliteta:

  • Vodovodne cevi: RAL/DVGW, BSI, AFNOR, AENOR, NSF, CSTB (Avis Technique), NSAI
  • Rashladne cevi: AENOR, TÜV, GL

U Central-H d.o.o. mogu se nabaviti ECUTHERM TM  sa izolacionim materijalom različite debljine – u zavisnosti od zahteva objekta.