Prodajni program Centrometal

PRODAJNI PROGRAM CENTROMETAL

U prodajnom programu Central-H d.o.o, od sada možete naći kotlove koje proizvodi Centrometal d.o.o. – jedna od najcenjenijih fabrika kotlova na našem tržištu.

Fabrika Centrometal d.o.o. osnovana je 1990. godine i danas broji preko 200 zaposlenih.
Kvalitetu proizvoda i poslovanja garantuje standard ISO 9001:2008. Kvalitetan proizvod, efikasno iskorišćenje energije, zaštita okoline i, iznad svega, zadovoljan kupac, osnovni su ciljevi kojima se Centrometal vodi pri svom razvoju.