Ko je Central-H?

Central-H d.o.o. postoji od 1997. godine i  jedan je od najznačajnijih distrubutera bakarnih cevi, bakarnog, mesinganog i bronzanog fitinga u Srbiji. Takođe se bavimo i distribucijom celokupne opreme za grejanje, opreme za klimatizaciju i hlađenje, opreme za vodovod i sanitarija. Pored domaćeg, prisutni smo i na tržištima Crne Gore, Republike Srpske i Makedonije.

Strategija

Kontinuelno pratimo svetska dostignuća u oblasti grejanja, klimatizacije i vodovoda pažljivo birajući proizvode kojima proširujemo paletu naše ponude. Značajan lager proizvoda koje nudimo garantuje ekspeditivnost našeg poslovanja.

Konkurentsku prednost pokušavamo da ostvarimo, pre svega, preko dve poluge: što je moguće nižim cenama, ali i kvalitetom usluge. Zadovoljstvo kupca na prvom je mestu liste naših ciljeva.

Zašto odabrati nas?

Uspostavljanje čvrste i trajne saradnje, na bazi međusobnog poverenja i poštovanja, osnovni je princip našeg poslovanja. Interakcijom zaposlenih i menadžmenta stvaramo nove vrednosti i potvrđujemo stečenu reputaciju.

Centar naših nastojanja je razvoj uz stvaranje takvog odnosa u kome se Central-H može prepoznati i pokazati pouzdanim i dugoročnim saradnikom.

Ko su naši partneri?

Naši partneri jesu neki od najvećih svetskih i domaćih proizvodjača u oblasti grejanja, hlađenja, vodovodnih instalacija i sanitarija. Saradnju sa svim partnerima zasnivamo na obostranoj korektnosti i međusobnom poverenju, a sve to u cilju zadovoljavanja potreba kupaca.

Da naši partneri zaista jesu neki od najvećih renomiranih svetskih i domaćih proizvodjača možete se uveriti ovde.

Central-H na tržištu maloprodaja

Radi obezbeđenja održivog rasta, Central-H, od 2014. godine, počinje da se razvija i na tržištu maloprodaja opreme za grejanje, klimatizaciju i vodovod. Za otvaranje naše prve maloprodajne poslovnice odabrali smo Zaječar, dok se naša druga maloprodaja nalazi na području Beograda.

Maloprodajne objekte otvaramo u cilju direktnog opsluživanja krajnjih kupaca, ali, i pored toga, obraćamo punu pažnju na potrebe i zahteve naših već postojećih saradnika.