Ekoterm Proekt - Obuka za instalatere, Beograd, avgust 2016.