Ekoterm Proekt - Obuka za instalatere, Haskovo, maj 2016.