Radijator Inženjering serija R

Toplovodni kotlovi

Karakteristike kotlova Radijator Inženjering serije R

  • Izrađuju se u snagama od 65 do 250kW
  • Izrađeni su od ugljeničnog čelika za izradu kotlova debljine 5 i 6 mm
  • Poseduju vodom hlađenu rešetku, koju čine bešavne cevi u kotlovskom kvalitetu C1212
  • Izmenjivačke površine postavljene horizontalno
  • Kotlovi su sa tri promaje
  • Konstrukcija veoma primenljive kada se kao gorivo koristi koks, granulirani ugljevi, drveni otpad, sitno seckano drvo, razni oblici bio mase, takođe i pri prelasku na tečno ili gasovito gorivo
  • Bakarni izmenjivač toplote na koga se priključuje ventil za termičko osiguranje oticanjem
  • Na svaki kotao serije R moguće je izgraditi bojler zapremine 100 litara za grejanje sanitarne vode, a na sve jačine kotlova moguće je nadograditi elektrokotlove od 18 do 36kW
  • Otporniji prema pojavi kondezacije i nisko temperaturne korozije
  • Za normalan rad i sagorevanje potrebne manje promaje dimnjaka

Karakteristike

Kotlovi serije R izrađuju se u snagama od 65 do 250kW. Izrađeni su od ugljeničnog čelika za izradu kotlova C1204 (po DIN-uHII) debljine 5 i 6 mm. Poseduju vodom hlađenu rešetku, koju čine bešavne cevi u kotlovskom kvalitetu C1212.

Poprečni presek pokazuje da su izmenjivačke površine postavljene horizontalno i da obezbeđuju relativno dug put dimnim gasovima kroz kotao. Kotlovi su sa tri promaje i dimni gasovi na svom putu prema dimnjaku idu uvek vertikalno uvis i horizontalno levo i desno. Na osnovu ovoga se može zaključiti da kotlovi serije R rade na principu gornjeg sagorevanja, tj. da kiseonik prolazi kroz celu zapreminu ogreva i da zajedno sa gasovima iz njega sagoreva prema gornjoj ogrevnoj površini. Dosadašnje iskustvo u svetu je pokazalo da su ovakve konstrukcije veoma primenljive kada se kao gorivo koristi koks, granulirani ugljevi, drveni otpad, sitno seckano drvo, razni oblici bio mase. Takođe ova konstrukcija je pokazala bolje rezultate od ostalih i pri prelasku natečno ili gasovito gorivo.

Ovi kotlovi poseduju bakarni izmenjivač toplote na koga se priključuje ventil za termičko osiguranje oticanjem.

Na svaki kotao serije R moguće je izgraditi bojler zapremine 100 litara za grejanje sanitarne vode, a na sve jačine kotlova moguće je nadograditi elektrokotlove od 18 do 36kW.

Glavna karakteristika serije R je da su ovi kotlovi otporniji prema pojavi kondezacije i nisko temperaturne korozije i da su njima za normalni rad i sagorevanje potrebne manje promaje dimnjaka.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije mozete se obratiti na sledece e-mail adrese: