Radijator Inženjering serija C

Toplovodni kotlovi

Karakteristike kotlova Radijator Inženjering Serije C

  • Izrađeni od kotlovskog lima kvaliteta C1204 debljine 4 i 5mm
  • Proizvode se u nazivnim snagama od 25 do 50 kW
  • Gornje sagorevanje
  • Osnova ložišta su masivni rostovi od sivog liva
  • Proces čišćenja kotla znatno olakšan Serija C poseduje i pepeljaru koja svojim gabaritima maksimalno pokriva prostor za pepeo
  • Konstrukcija serije C omogućuje i lako priključenje ventila za termičko osiguranje oticanjem i njegovu efikasnu primenu
  • Moguće je ugraditi bojler zaprenine 100 litara za grejanje sanitarne vode, a na sve jačine kotlova moguće je nadograditi elektrokotlove od 18do 36kW.

Karakteristike

Kotlovi serije C izrađeni su od kotlovskog lima kvaliteta C1204 debljine 4 i 5mm i proizvode se u nazivnim snagama od 25 do 50 kW. Ova konstrukcija ima tzv. gornje sagorevanje, pa najviše stepene iskorišćenja ostvaruju se ugljem, drvenim otpadom, biomasom, međutim pokazalo se da je iskorišćenje gotovo isto kada se kao ogrev koristi drvo tako da je ova karakteristika univerzalnosti ogreva izdvojila C kotao u proizvodnom programu.

Osnova ložišta su masivni rostovi od sivog liva koji ostaju nedeformisani i pri najvišim temperaturama koje mogu da se ostvare u ložištu. Uloga rostova u procesu sagorevanja je veoma bitna jer se sivi liv dodatno zagreje i drži temperature ložišta bez obzira na režim rada. Na ovaj način umanjuje se efekat kondezacije i vrši se potpunije sagorevanje tako daje pojava katrana i čadji u kotlu maksimalno smanjena.

Vrata za potpalu i loženje urađena su u širini ložišta tako da je proces čišćenja kotla znatno olakšan. Serija C poseduje i pepeljaru koja svojim gabaritima maksimalno pokriva prostor za pepeo, ali i ne smeta potrebnoj promaji vazduha ispod rostova. Kada se otvore gornja vrata u unutrašnjosti kotla se jasno vidi pregradni lim koji je donjim krajem oslonjen na izmenjivačku kutiju, a gornjim na čeonu prednju stranu. Ovaj lim se ručno skida i vadi se iz kotla samo u slučaju čišćenja. Prilikom rada ovaj lim mora da bude na već opisanom mestu jer samo tako kotao radi punom snagom.

Konstrukcija serije C omogućuje i lako priključenje ventila za termičko osiguranje oticanjem i njegovu efikasnu primenu što je jedan od najhitnijih faktora sigurnog i bezbednog rada kotla.

Na kotao C33 i sve jače moguće je ugraditi bojler zaprenine 100 litara za grejanje sanitarne vode, a na sve jačine kotlova moguće je nadograditi elektrokotlove od 18do 36kW.

Iz bezbednosnih razloga, zbog eventualnih požara i dužeg veka trajanja zabranjeno je podlaganje gumom, plastičnom masom, organskim otpatcima, tekstilnim krpama.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije mozete se obratiti na sledece e-mail adrese: