Radijator Inženjering EcoComfort

Kotlovi na pelet/biomasu

 

  • Eco Comfort 25 – od 15 do 25 kW, Eco Comfort 45 – od 30 do 42 kW.
  • Namenjen sagorevanju drvenog peleta prečnika 6mm ili 8mm, dužine 25mm, prema standardu ONORM M 7135.
  • Tropromajni kotlovski izmenjivač.
  • Tzv. izviruće, vulkansko, ložište.
  • Bakarna spirala namenja za priključenje ventila za termičko osiguranje oticanjem.
  • Proces sagorevanja vođen  automatikom; moduliranje po dva paramtera: 1. temperatura vode; 2. temperatura dimnih gasova.
  • Mogućnost priključka sobnog termostata.

Karakteristike

EcoComfort serija je namenjena sagorevanju drvenog peleta prečnika 6mm ili 8mm, dužine 25mm, prema standardu ONORM M 7135. Kotlovski izmenjivač je tropromajni, izrađen od kotlovskih bešavnih cevi horizontalno raspoređenih.

Po principu sagorevanja ovaj kotao spada u grupu kotlova sa tzv. izvirućim, vulkanskim ložištem gde pelet dolazeći iz podnog dela sagoreva u vattrostanom prostoru koji se naziva komora za sagorevanje.

Ovom načinu sagorevanja je prilagođen i mehanizam za tranposrt peleta koji se, pre svega iz sigurnosnih razloga (sprečavanja povrata plamena ka silosu) sastoji od dve pužne osovine i specijalizovanog transportera između.

U kotlovskom izmenjivaču postoji bakarna spirala namenja za priključenje ventila za termičko osiguranje oticanjem.

Ceo proces sagorevanja, koji počinje elektro potpalom, vođen je automatikom koja do zadathih temperatura potrebnih za grejanje dolazi modulirajući po dva parametra: 1. temperatura vode; 2. temperatura dimnih gasova.

Na konektor postavljen na zadnjoj strani kotla moguće je priključiti sobni temrostat. Tada automatika radi i na osnovu zadate temperature vazduha u prostoriji.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije mozete se obratiti na sledece e-mail adrese: