Radijator Inženjering BIOmax 35 i BIOmax 23

Kotlovi na pelet/biomasu

Radijator Inženjering BIOmax 23.1 i BIOmax 35

 • Snage kotlova 23.5 kW (BioMax 23.1) i 30 kW (BIOmax 35)
 • Cevni izmenjivač vertikalno postavljen. U bešavnim kotlovskim cevima smešteni su odgovarajući spiralni turbulatori
 • Sekundarni vazduh. Do potiska sekundarnog vazduha dolazi radom usisnog turbinskog ventilatora koji izdržava povišene temperature. Ulaz vazduha je kroz leptir rozetnu na zadnoj strani pa kroz komoru za sekundarni vazduh direktno u vrh plamena. Tokom tog puta, a naročito u vatrootpornoj komori, sekundarni vazduh se dogreva, pa tako dogrejan dolazi u kontakt sa plamenom
 •  Kod ove serije kotlova koristi se keramički grejač za potpalu renomiranog nemačkog proizvođača
 • Dug radni vek i izdržljivost
 • Stepen iskorišćenja preko 90%
 • Limiti emisija CO, CO2 kao i čestica prašine u okvirima standarda EU

Karakteristike

Do ovih kotlova došlo je posle višegodišnjeg iskustva sa kotlovima na pelet serije TKAN. Pored peleta moguće je koristiti i koštice višnje, trešnje itd…
Za neka druga goriva za koja bi koristili automatsko nalaganje potrebne su dodatne adaptacije mehanizma za doziranje, tako da treba konsultovati naše konstrukciono odeljenje.
Jedna od glavnih karakteristika po pitanju univerzalnosti goriva kod TKAN serije jeste da se prelaz sa automatskog nalaganja peleta, na ručno loženje drveta obavlja samo za par sekundi. Ova karakteristika je ostala dobra osobina i kod BIOmax serije, s tim da BIOmax ne treba upotrebljavati duže vreme na drvo. Ova serija je izrazito namenjena peletu kao gorivu. Drvo je više kao alternativa od nekoliko dana u slučaju nestanka peleta ili remonta mehanizma za nalaganje.

Prednost BIOmax kotlova

Glavne karakteristike koje odvajaju ovu seriju u odnosu na druge pelet kotlove:

 • Cevni izmenjivač vertikalno postavljen. U bešavnim kotlovskim cevima smešteni su odgovarajući spiralni turbulatori. Ovim se uticalo kako na stepen iskorišćenja tako i na bolje i lakše čišćenje.
 • Sekundarni vazduh. Do potiska sekundarnog vazduha dolazi radom usisnog turbinskog ventilatora koji izdržava povišene temperature. Ulaz vazduha je kroz leptir rozetnu na zadnoj strani pa kroz komoru za sekundarni vazduh direktno u vrh plamena. Tokom tog puta, a naročito u vatrootpornoj komori, sekundarni vazduh se dogreva, pa tako dogrejan dolazi u kontakt sa plamenom. Veoma važna funkcija usisnog ventilatora je i da spreči pojavu dima na vratima i otvorima kotla.
 • Način potpale. Kod ove serije kotlova koristi se keramički grejač za potpalu renomiranog nemačkog proizvođača.
 • Glavna karakteristika je dug radni vek i izdržljivost i prilikom rada na visokim temperaturama. Sadašnjim konstruktivnim rešenjima BIOmax ima izuzetan stepen iskorišćenja kako ložišta, tako i izmenjivača i taj procenat ide preko 90%. Limiti emisija CO, CO2 kao i čestica prašine su u okvirima standarda EU, tako da ove serija ima sve preduslove za dobijanje benefita na tržištima zemalja EU zbog svojih eko karakteristika.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije mozete se obratiti na sledece e-mail adrese: