Univerzalni standard kotao MVS

MVS kotao namenjen za loženje srednje kaloričnim ugljem granulacije veće od 30 mm i drugim čvrstim gorivima, peletom, kao i sa tečnim i gasovitim gorivom.

Prednosti univerzalnog standardnog kotla MVS ogledaju se u sledećem:
• Čvrsto gorivo počinje sagorevanje na širokoj rešetki, sagoreva odozdo naviše a nesagoreli gasovi se upale sa sekundarnim vazduhom što ga čini pogodnim za sagorevanje i goriva sa dugim plamenom. Sa oblikom ložišta pogodnim i za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva ovaj kotao dobija univerzalnost u eksploataciji kao svoju osnovnu osobinu
• Odmeravanje malih gabarita pri velikoj snazi, brzo temperaturno reagovanje kotla, izrada od najkvalitetnijih kotlovskih limova i dobra toplotna izolacija su još jedan razlog više za upotrebu ovog kotla.

skica2

Više informacija na: sima@central-ch.com