Trajnoražeći toplovdni kotlovi TKM

TKM kotao namenjen je za loženje srednjekaloričnim ugljevima granulacije veće od 30 mm, drvima, peletom i drugim čvrstim gorivima, kao i sa tečnim i gasovitim gorivom.

Kvalitet TKM trajnožarećeg kotla ogleda se u sledećem:
• Potpuno i čisto sagorevanje koje se odražava na visoki stepen korisnog dejstva kotla i na minimalnu emisiju štetnih gasova
• Dugo vreme gorenja jednog punjenja, kod punog opterećenja preko 7 časova i više od 12 časova kod poluopterećenja
• Loženje kroz velika posebna vrata
• Nova regulacija, koja omogućava dobru regulaciju i kod smanjenog opterećivanja
• Jednostavno rešetanje ložišta za vreme pogona
• Povraćaj zagrejane vode a time i smanjivanje niskotemperaturne korozije
• Osim visokog stepena iskoršćenja energije goriva kotao TKM poseduje i konstruktivne osobine koje garantuju vrhunski kvalitet i dugi vek trajanja kotla

skica1

Više informacija na: sima@central-ch.com