Uložak filtera 5278

Uložak filtera 5278 u sebi sadrži aktivne čestice uglja pomoću kojih uklanja nataložene čestice, miris i ukus hlora, pesticide, herbicide… Kao i svaki uložak filtera, i uložak filtera 5278 se koristi isključivo uz telo filtera.

Maksimalna temperatura vode koju može da izdrži uložak filtera 5278 jeste 35 °C, dok je maksimalni radni pritsak 4 bara.

5278 ima kapacitet filtriranja posle koga uložak filtera gubi funkciju i mora biti zamenjen. Uložak filtera 5278 se proizvodi u 3 tipa.

Uložak filtera 5278

Prospekt filtera za vodu koje proizvodi kompanija Comap možete pogledati ovde.

Više informacija na aca@central-ch.com