Ulošci filtera 5273 i 5274

 

Ulošci filtera 5273 i 5274 služe za mehaničko filtriranje nečistoća. Ulošci filtera 5273 i 5274 koriste se isključivo uz telo filtera.

Maksimalna temperatura koju mogu da izdrže ulošci filtera 5273 i 5274 jeste 35 °C, dok je maksimalni radni pritsak 6 bara.

Ulošci 5273 i 5274 se proizvode u 4 tipa.

Ulošci filtera 5273 i 5274

Prospekt filtera za vodu koje proizvodi kompanija Comap možete pogledati ovde.

Više informacija na aca@central-ch.com