Trokraki razdelni ventili sa termoglavom K

Trokraki razdelni ventil sa termoglavom K sa nalegajućim ili uranjajućim senzorom.

Dimenzije trokrakog razdelnog ventila su od DN15 (1/2“) do DN 25(1“) koje mogu da se koriste sa termoglavom sa senzorom. Za veće dimenzije od DN 32(5/4“) koristi se električni pogon za regulaciju temperature.

Termostatske glave sa nalegajućim senzorom imaju opseg regulacije temperature od 10° C do 40° C, 20° C do 50° C, 20° C do 70° C, 40° C do 70° C , 60° C do 90° C.

Spojnice za trokrake razdelne ventile mogu biti  na navojni priključak, priključak za lemljenje, priključak za zavarivanje.

Distributivna funkcija

Trokraki-razdelni-ventili-slike

I – dovod tople vode

II – izlaz (željena temperatura)

III – izlaz (kada postigne željenu temperature preusmerava protok vode iz ulaza I u izlaz III).

Na osnovu temperaturnog senzora regulišemo temperaturu izlaza.

Više informacija na prodaja@central-ch.com