Multibox RTL, Multibox C/RTL

Multibox RTL i Multibox C/RTL se upotrebljavaju za regulaciju maksimalne temperature povratka sa graničnikom temperature povratka RTL (tipa temperature vode) npr. za kombinaciju sistema podnog i radijatorskog grejanja.

Upotreba za regulaciju temperature u povratnom cevovdu (10-50°C).

Sve izvedbe Multibox se primenjuju za prostore sa površinom podnog grejanja do 20 m2.

Više informacija na prodaja@central-ch.com