Meibes set za konstantnu regulaciju toplote

Setom za konstantnu regulaciju toplote održava se konstantna temperatura vode u krugu podnog grejanja. Temperatura protoka može se podesiti trokrakim mešnim ventilom. Dovodna voda meša se sa povratnom putem bajpasa, pa se kao rezultat povećava količina vode koja cirkuliše u krugu podnog grejanja. Ograničavanjem maksimalne temperature površinski termostat omoguava zaštitu sistema. Ukoliko temperatura pređe maksimalno dozvoljenu, cirkulaciona pumpa se zaustavlja.

Montažno spreman komplet se sastoji od:

  • Cirkulacione pumpe „1” Wilo RS 25/6 (dužina instalacije je 180mm)
  • Kabla za konekciju dužine 2 metara
  • Dva trosmerna kuglasta ventila (jedan sa manuelno podesivim nepovratnim ventilom)
  • Dva kontakt termometra (u dovodnoj i povratnoj grani sistema)
  • Trokrakog mešnog ventila
  • Termostatske glave sa daljinskim senzorom (25-500C)
  • Površinskog termostata
  • Povratne cevi
  • Zadnje i prednje EPP izolacije
  • Nosača za montažu na zid

Šifra: 45190WI

Više informacija na prodaja@central-ch.com