Meibes blok razdelnik, do tri grejna kruga

Meibes blok razdelnik karakteriše izolacija od EPP kao i dve, tri ili četiri grupe cevnih vodova iznad ili ispod.

Monitra se direktno ili sa miksovanim grejnim krugovima (3/4“, 1“, 1 1/4“ pumpnim grupama), sa pratećim navojnim fitinzima i spajajućim delovima. Toplotna moć je do 70 kW (ΔT = 20 K)

Blok razdelnik ima mali diferencijalni pritisak korsiti se za instalaciju sa zidnim kotlovima, kalorifernim uređajima i kotlovima sa integrisanim pumpama. Priključci i vrednosti parametara su isti kao za standardne blokove razdelnika.

Šifra:  663012

Više informacija na prodaja@central-ch.com