Radijator Inženjering TKAN 1.1, 1.2 i TKAN 2

Kotlovi na pelet/biomasu

Radijator Inženjering TKAN 1.1, 1.2 i TKAN 2

 • TKAN 1.1, 1.2 pokriva opseg snaga od 20 do 35 kW a TKAN 2 je u opsegu 40 do 60 kW
 • Izrazito namenjen biomasi kao gorivu (pelet, sitne koštice voća, opiljci iz drvoprerade)
 • Moguće loženje i čvrstim gorivima (drvetom, ugljem…)
 • Stepen korisnosti na pelet je preko 90%.
 • Pri normalnim režimima temperatura dimnih gasova na izlazu je oko 120°C, a pri maksimalnim režimima je ispod 150°C
 • Bakarni izmenjivač za priključivanje ventilatora za termičko osiguranje kao i klapnu za potpalu
 • Svi delovi vodenog dela kotla izrađeni su od bešavnih cevi i kotlovskih limova debljine 4mm i više, u zavisnosti od snage kotla
 • Automatizovanost procesa sagorevanja. Kotao se automatski potpaljuje.
 • Mogućnost ugradnje vremenski programskog sobnog termostata
 • Veliki magacin goriva. Najmanji kućni kotovi imaju skladište u koje stane 220 kg peleta

Karakteristike

Kotlovi na biomasu serije TKAN 1.1, TKAN 1.2 i TKAN 2 razvijeni su sa ciljem da „Radijator Inžinjering“ ponudi tržištu kotao koji je po svojim mehaničkim i termičkim osobinama izrazito namenjen biomasi kao gorivu.

Kotlovi na biomasu serije TKAN 1.1, TKAN 1.2 i TKAN 2 se proizvode se u dve varijante snage. TKAN 1.1, 1.2 pokriva opseg snaga od 20 do 35 kW a TKAN 2 je u opsegu 40 do 60 kW.

Koristeći uopšteni pojam „Biomsa“ naravno da se pre svega misli na pelet, ali treba istaći i mogućnost loženja sa košticama voća (višnja i trešnja) kao i opiljcima iz drvoprerade. Prilikom korišćenja navedenih goriva podrazumeva se automatska kontrola glavnih parametara rada.

Za sve druge oblike sagorevanja biomase najbolje je konsultovati se sa proizvođačem kotlova.

S druge strane zahtevi tržišta su uvek okrenuti ka što većoj univerzalnosti goriva, tako da je kotlove serije TKAN 1.1, 1.2 i TKAN 2 moguće ložiti i sa čvrstim gorivima (drvetom, ugljem…) i tada je loženje ručno. Samo sagorevanje se u ovoj situaciji odvija pod prinudnom promajom ventilatora, tako da su kotlovi serije TKAN 1.1, 1.2 i TKAN 2 u ovim uslovima efikasniji nego njegovi prethodnici koji funkcionišu po principu slobodne promaje. Stepen korisnosti na pelet je preko 90%.

Pri normalnim režimima temperatura dimnih gasova na izlazu je oko 120°C, a pri maksimalnim režimima je ispod 150°C. Ove vrednosti mogu u svakom trenutku da se očitaju na displeju. Kotlovi na biomasu serije TKAN 1.1, 1.2 i TKAN 2 poseduju bakarni izmenjivač za priključivanje ventilatora za termičko osiguranje kao i klapnu za potpalu. Svi delovi vodenog dela kotla izrađeni su od bešavnih cevi i kotlovskih limova debljine 4mm i više, u zavisnosti od snage kotla. Samo ložište je napravljeno od masivnih izolacijskih materijala i sivog liva.

Prednosti TKAN kotlova

Prednosti u eksploataciji kotla na pelet TKAN u odnosu na klasične kotlove:

 • Automatizovanost procesa sagorevanja. Kotao se automatski potpaljuje upotrebom elektro grejača koji je u osnovi ložišta.
 • Mogućnost ugradnje vremenski programskog sobnog termostata lako da koristi može za narednih sedam dana da isprogramira željene režime rada.
 • Veliki magacin goriva. Najmanji kućni kotovi imaju skladište u koje stane otprilike 220 kg peleta što zavisi od njegove specifične težine. Ovo pruža priliku da se kotao koristi od 3 do 7 dana bez ponovnog punjenja, u zavisnosti od spoljne temperature i režima rada kotla.
 • Lakše čišćenje kotla. Pepeo od sagorevanja peleta je po svojoj strukturi znatno lakši za čišćenje nego pepeo drveta i uglja i manje agresivan po zidove kotla, 100 kg sagorelog peleta ostavlja za sobom 1 kg pepela.
 • Ekološki aspekt. Znatno su bolje emisije štetnih gasova nego kod sagorevanja drveta, a naročito uglja.
 • Bolji stepen iskorišćenja.

Svakako je sam proces sagorevanja bolje nego kod klasičnih čvrstih goriva i to iz najmanje tri razloga:

 1. proces se odvija u uslovima prinudne promaje zbog upotrebe ventilatora
 2. vlažnost peleta ne sme da bude iznad 7%
 3. automatika ima informaciju kolika je temperatura dimnih gasova na izlazu. Ako ova temperatura dostigne prevelike vrednosti kotao se gasi i ide u stend by režim sve dok se pripreme za njegov rad ne otklone.

Dodatne infromacije

Za sve dodatne informacije mozete se obratiti na sledece e-mail adrese: