Kombinovani trajnožareći kotlovi sa ventilatorom i automatikom FK

Radijator Inženjering Serija FK

  • Osnovni činilac sagorevanja promaja izazvana centrifugalnim ventilatorom
  • Ložište sa tzv. gornjim sagorevanjem
  • Ventilator je smešten sa zadnje strane
  • Na gornjim vratima postoje dovodi za sekundarni vazduh koji osim funkcije sagorevanja sprečava pojavu izlaska dima
  • Veoma visok stepen iskorišćenja (blizu 90%)
  • Naročito pogodan za sve vrste ugljeva, ugljene prašine, peleta i biomase
  • Zbog rada ventilatora brže je postizanje radne temperature i gotovo je nemoguće da dođe do gašenja vatre tokom rada

Karakteristike

Serija kotlova FK je prva serija napravljena u više snaga i komercijalizovana na tržištu, a da pri tom osnovni činilac sagorevanja nije prirodna promaja od dimnjaka već tzv. prinudna promaja izazvana centrifugalnim ventilatorom.

Samo spoljnim izgledom ova serija liči na trajnožarajuće kotlove. Međutim, postoji suštinska razlika – kod serije FK izmenjivačke površine su tako rasporedjene da ovaj kotao ima ložište sa tzv. gornjim sagorevanjem. Ovakvo ložište je primereno sagorevanju svih vrsta ugljeva, granulisanog uglja, peleta i svih vrsta biomase. Ventilator je smešten sa zadnje strane, ali se primarni vazduh kanalima dovodi napred, ispod ložišnog rosta. Takođe na gornjim vratima postoje dovodi za sekundarni vazduh koji osim funkcije sagorevanja sprečava pojavu izlaska dima.

Karakteristike kotlova serije FK Radijator Inženjeringa su veoma visok stepen iskorišćenja (blizu 90%) omogućen potpunim sagorevanjem koje obezbeđuje ventilator naročito pogodan za sve vrste ugljeva, ugljene prašine, peleta i biomase. Takođe zbog rada ventilatora brže je postizanje radne temperature i gotovo je nemoguće da dođe do gašenja vatre tokom rada. Jedno punjenje gorivom dovoljno je za celodnevno gejanje, u povoljnijim uslovima i više od toga.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije mozete se obratiti na sledece e-mail adrese: