Kepo kotao AC

Kotlovi na pelet

array(3) { ["url"]=> NULL ["width"]=> NULL ["height"]=> NULL }

 

Karakteristike i prednosti KEPO AC kotlova na pelet

 • Grejna površina do 180m² (AC 20), do 240m² (AC 25), do 320m² (AC 35)
 • Automatsko čišćenje gorionika
 • Automatsko upravljanje radom kotla
 • Automatsko upravljanje radom kotla
 • Dobra izolacija vrata, poklopca za izmenjivače toplote i vodenog dela kotla
 • Poluautomatsko čišćenje izmenjivača toplote unutar kotla, jednim potezom ruke
 • Veliki gabariti spremnika za pepeo
 • Veliki spremnik za pelet uz mogućnost dogradnje dodatnog spremnika za pelet od 65kg
 • Kvalitetan gorionik sa dobrim sagorevanjem
 • Štelujuća brava i vrata kotla
 • Štelujući grejač za potpaljivanje peleta
 • Masivni i pouzdaniji puž za ubacivanje peleta
 • WiFi konekcija i daljinska kontrola

Karakteristike

 

AC serija Kepo kotlova izrađuje se u 3 veličine:

 • AC 20 – nominalnog toplotnog kapaciteta 20kW
 • AC 25 – nominalnog toplotnog kapaciteta 25kW
 • AC 35 – nominalnog topltonog kapaciteta 35kW

AC seriju kotlova odlikuje automatsko čišćenje gorionika, koje obezbeđuje pouzdan rad i sa peletom lošijeg kvaliteta, dok istovremeno znatno štedi vreme kod održavanja kotla.
Omogućeno je i poluautomatsko čišćenje izmenjivača toplote (jednim potezom ruke), čime se obezbeđuje konstantno visok stepen iskorišćenja energije, uz nižu potrošnju peleta.

U slučaju da imate potrebu za većim spremnikom i dovoljno prostora, opciono je moguće dograditi dodatni spremnik za pelet.

Kotlovi u sebi sadrže prateću opremu (ekspanzioni sud, cirkulacionu pumpu, sigurnosni ventil, pip slavinu i automatsko ozračno lonče).

Proveren kvalitet

U Kepo kotlove se ugrađuje kotlovski lim od 3 do 5mm debljine, proizveden u Železari Smederevo. Delovi kotla izloženi visokim temperaturama imaju debljinu 5mm.

Izmenjivači toplote su bešavne kotlovske cevi, a za izolaciju unutar kotla se koriste vermikulit od 40 do 50mm debljine. Presovana kamena vuna debljine od 20 do 60mm se koristi za spoljnu izolaciju kotla. Za čišćenje izmenjivača toplote se ugrađuju prohromske opruge debljine 3mm.

Pored CE sertifikata koji potvrđuje kvalitet proizvoda, u proizvodnji je implementiran ISO 9001 standard, čime je zaokružen kompletan proces proizvodnje.

Ako je prosečan vek trajanja klasičnih kotlova na čvrsto gorivo (sa debljinom lima od 4mm, uz nekontrolisano sagorevanje i dosta kondenzacije i kiselina koja nastaju od vlažnog drveta i uglja) oko 10 godina, očekuje se da kotao na pelet sa debljinom lima od 5mm i kontrolisanim sagorevanjem, uz pelet vlažnosti oko 7%, ima dosta duži vek trajanja.

Visok nivo energetske efikasnosti

Kepo kotlovi se odlikuju visokim stepenom iskorišćenja energije od preko 91,5%.

U zavisnosti od zadatih parametara, Kepo kotlovi funkcionišu potpuno automatski, što znači da možete programirati sedmodnevni režim njihovog rada: kada da se upale, kada da se ugase i koju temperaturu da održavaju u zadatom periodu.

Pored ugrađene automatike kotla, možete dograditi i sobni termostat koji Vam dodatno povećava komfor u eksploataciji i pravi uštedu u potrošnji peleta.

Garancija

Ugradnjom mešnog ventila sa termoregulacijom se znatno povećava radni vek kotla. Njegova uloga je da kondenzaciju svede na minimum, čime se neutrališe svaka mogućnost za prerano propadanje kotlovskog lima.

Mešni ventil je ujedno i uslov za garanciju od 5 godina na vodene delove kotla, dok je garancija na elektro uređaje 2 godine.

Standardna grancija na proizvod je 2 godine na vodene i elektro komponente.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije mozete se obratiti na sledece e-mail adrese: