Bisolid Mario

Kotlovi na pelet

Karakteristike Bisolid kotlova sa Bisolid HC> gorionikom

 • Toplovodni kotlovi Bisolid izrađuju se u snagama od 18, 25 i 30kW. Kao gorivo koriste je drveni pelet izrađen po standardima EN14961-2:2010, klasa ENplus-A1, prečnika 6mm do 8mm.
 • Standardna oprema – telo kotla, automatski gorionik na pelet serije Bisolid HC> koji omogućava automatski i optimalan proces sagorevanja; puž za transport goriva; kao i drveno pakovanje; komplet za čišćenje kotla.
 • Vrlo jednostavno mehaničko čišćenje komore za sagorevanje gorionika pomoću poluge za čišćenje moguće je bez otvaranja i prekidanja rada kotla.

Prednosti Bisolid kotlova

Prednosti Bisolid kotlova:

 • Optimizovana i jednostavna konstrukcija od kotlovskog lima, koja dozvoljava dinamičke operacije, jednostavnu instalaciju i održavanje – uključi i koristi (plug & play, instalirani konektori na zadnjoj strani).
 • Kompaktna kontrolna ploča, tabla za interfejs i konektori, izlaz na zadnjoj strani kotla.
 • Jednostavno podešavanje temperaturnog kapaciteta u širokom radnom opsegu.
 • Mogućnost rada sa sobnim termostatom.
 • Niska emisija štetnih gasova.
 • Integrisan bezbednosni program.
 • Nizak nivo buke.
 • U skladu je sa svim zahtevima LVD, EMC i standarda EN 303-5:2012.
 • Kotlovi dostupni u dve verzije – gorionik za pelet postavljen sa leve i sa desne strane.
 • Mogućnost pokretanja i zaustavljanja putem GSM modula (opciono).

Prednosti i karakteristike Bisolid HC> gorionika

Automatski gorionici na drveni pelet Bisolid su dizajnirani za sagorevanje drvenog peleta 6 mm do 8 mm (ENplus-A1). Mogu se instalirati na različite kotlove na čvrsto gorivo. Gorivo i vazduh se mešaju na kontrolistani način što doprinosi niskoj emisiji štetnih gasova, visokoj efikasnosti i povećanju vremena između dva čišćenja.

Prednosti Bisolid HC> gorionika na pelet:Bisolid-HC-select

 • Pelet gorionici Bisolid su potpuno automatizovani – paljenje, praćenje vatre, stopiranje procesa sagorevanja specijalnim algoritmima, uključujući i izduvavanje, što omogućava lako čišćenje komore za sagorevanje i bezbednost pri paljenju.
 • Vrlo jednostavno mehaničko čišćenje komore za sagorevanje gorionika pomoću poluge za čišćenje moguće je bez otvaranja i prekidanja rada kotla.
 • Mogućnost sagorevanja drvenih peleta lošeg kvaliteta (sa visokim sadržajem pepela).
 • Intuitivni, osvetljeni displej olakšava korišćenje i praćenje trenutnih funkcija.
 • Nova kontrola sagorevanja, izražena kroz modulaciju goriva i svežeg vazduha, omogućava visok stepen efikasnosti instalacije i, samim tim, i nižu potrošnju goriva.
 • Kontrola omogućava paljenje vatre i startovanje gorionika sa maksimumom snage za brzo dostizanje željenih parametara. Onda počinje prava modulacija. Za gorionike sa regulacijom u fazama potrebna je ručna intervencija da bi dostigli isti efekat.
 • Kontrola pumpe za vodu u zavisnosti od temperature izmenjivača toplote.
 • Nizak nivo buke i niska potrošnja električne energije.
 • Zaštita od potvratnog plamena i smrzavanja prenosnika toplote.
 • Zaštita cirkulacione pumpe od blokiranja
 • Mogućnost rada sa sobnim termostatom i nedeljnim programatorom.
 • Mogućnost kontrole ventilatora odvodnih gasova za bolju promaju dimnjaka.
 • Mogućnost pokretanja i zaustavljanja pomoću GSM modula (opciono).

Ručno čišćenje komore za sagorevanje gorionika

Vrlo jednostavno mehaničko čišćenje komore za sagorevanje goironika moguće je bez otvaranja i prekidanja rada kotla.

Čišćenje gorionika obavlja se u tri koraka:

 1. Ručka za pokretanje mehanizma za čišćenje se povlači unazad – koliko je moguće.
 2. Ručka za čišćenje se vraća unazad – koliko je moguće.
 3. Korak se ponavlja 2-3 puta.

Gorionik na drveni pelet serije Bisolid HC> hc se može čistiti :

 • Dok je gorionik pušten u rad: Ovakvim čišćenjem se izbacuje mala količina goriva koje nije izgorelo. Prednost ovakvog čišćenja se ogleda u tome da nema čekanja, tj. čišćenje se obavlja odmah. Gorionik je programiran da nastavi da radi nakon ovakvog čišćenja.
 • Bez prekidanja radnih operacija uređaja Kada gorionik nema predviđenu radnu operaciju (npr. od strane nedeljnog ili dnevnog programa termostata).
 • Kada se gorionik nalazi u stanju mirovanja (standby) nakon postizanja željene temperature.
 • Kada je gorionik isključen: Kada je od strane korisnika pokrenut process isključivanja gorionika, pre početka čišćenja je neophodno sačekati da se završi sagorevanje preostalog goriva.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije mozete se obratiti na sledece e-mail adrese: