ESBE VTC 512/531

3-kraki termostatski ventili

ESBE VTC 531 je 3-kraki termostatski ventil sa 3 zaporna ventila sa unutrašnjim navojem, priključkom za pumpu, 3 termometra i izolacijom.
Ugrađuju se u sisteme grejanja sa kotlovima na čvrsta goriva uz akumulacione rezervoare.
Održavanje temperature u kotlu min. 60°C čime štiti kotao od kondenzacije.
Ugrađeni termostat počinje propuštati vodu iz povratnog voda instalacije kad kotao postigne temperaturu od 60°C.
Kod temperature u kotlu ispod 60°C cirkulaciona pumpa vraća vodu iz polaza u povrat preko kratkog spoja kroz ventil VTC.
Cirkulaciona pumpa mora se odabrati prema veličini kotla.

Više informacija na: sima@central-ch.com