ESBE LTC 141/171

3-kraki termostatski ventili

3-kraki termostatski ventili ESBE LTC 141 i 171 namenjeni su za ugradnju u sisteme centralnog grejanja uz kotlove na čvrsto gorivo i akumulacione rezervoare, a sve iz razloga zaštite kotlova od kondenzacije vodene pare iz dimnih gasova.
ESBE LTC 141 i 171 omogućuju brzo postizanje, a nakon toga i održavanje radne temperature kotla menjajući omjer otvorenosti povratnog voda iz instalacije centralnog grejanja i kratko spojenog voda sa kotlom.

Na sebi imaju ugrađenu cirkulacionu pumpu, termostatski ventil (otvaranje na 60°C), tri zaporna ventila i tri termometra.

Više informacija na: sima@central-ch.com