EKO-CKB P

CKB-P---slika-1Proizvode se sa snagom od 20 do 50 kW i predviđeni za loženje krutim gorivom, peletom,
uljem ili plinom. Članovi su familije EKO-CK P kotlova, a specifičnost im je ugrađeni inox bojler potrošne tople vode potopljen u kotlovskoj vodi. Ovo ga čini izuzetno zanimljivim, jer osigurava stalnu zagrejanost potrošne tople vode u bojleru bez ikakvih dodatnih investicija.

Bojler potrošne tople vode izradjen je od kvalitetnog nerdjajućeg čelika, čime su zagarantovani visoki higijenski uslovi. U bojleru nije ugradjen elektro grejač ali se naknadno može dodati (dostupan je, takođe u našem prodajnom programu).
Ugradjeni bojler potrošne tople vode u kotao ne zahteva posebnu cirkulacionu pumpu, koja bi inače bila potrebna kada bi se bojler nalazio izvan kotla.

Odgovarajuce dimenzionisano ložište, vodenje produkata sagorevanja u tri prolaza i dodatne orebrene površine za izmenu toplote osiguravaju visok stepen iskorišcenja kotla (do 91%), što ga čini štedljivim.

Za slučaj loženja uljem ili gasom, montaža gorionika je jednostavna i brza na fabrički pripremljenom otvoru na donjim vratima. U tim slučajevima potrebno je dodati regulaciju za upravljanje radom gorionika (dodatna oprema).

Za slučaj grejanja na pelet postoje fabrički pripremljeni setovi (dostupni su u našem prodajnom programu).

Velika vrata i ložište kotla omogućavaju loženje krupnim čvrstim gorivom i jednostavno čišćenje i održavanje.

Mogućnost ugradnje termičkog osiguranja postoji u za to fabrički pripremljenim otvorima. U otvore je potrebno ugraditi termički izmenjivač (dodatna oprema, dostupna i u Central-H d.o.o.) na koji se naknadno dodaje termozaštitni ventil.

CKB-P-Slika-2Isporučuje se posebno telo kotla, posebno oplata sa toplotnom izolacijom što omogućava jednostavan transport i ugradnju i smanjuje rizik od oštećenja a montaža je izuzetno brza i jednostavna bez i jednog šrafa.

Kotao EKO-CKB P izgrađen u skladu sa EN 303-5 i EN 304 i u skladu sa ISO 9001:2000.

Ekološki je prihvatljiv, za šta poseduje sertifikate prema zahtevnim ekološkim propisima austrijske pokrajine Štajerske (Fan1G).

Garancija na Centrometalov EKO-CKB P kotao je 2 godine.

Kombinovani tropromajni toplovodni kotao Eko CKB P izradjen od kotlovskog lima RST37.2 (po EN S235JRG2) debljine 5 mm sa prohromskim akumulacionim bojlerom sanitarne vode, izradjen u skladu sa EN 303-5 i EN 304 . Kotao se isporučuje sa zasebno spakovanom izolacijom i oplatom, termometrom i termostatom pumpe na sebi.

EKO-CKB P - tehničke karakteristike

Više informacija na: sima@central-ch.com