CM Pelet Set - EKO-CK P i EKO-CKB P

CM pelet set namenjen je za ugradnju na nove ili već ugrađene Centrometalove toplovodne kotlove EKO-CK P i EKO-CKB P nazivnog toplotne moći od 14 do 90 kW ili EKO-CK i EKO-CKB nazivnog toplinske moći od 14 do 50 kW.

CM pellet set i toplovodni kotao čine jednu funkcionalnu celinu tj. ”mini postrojenje” predviđeno za loženje drvenim peletom. Automatski rad ovih ”mini-postrojenja” pruža korisniku zavidan komfor I čini postrojenja prikladnim za široku primenu. Sa gledišta funkcionalnosti ova postrojenja ni u čemu ne zaostaju za uljnim ili plinskim sistemima grejanja, dok su po potrošnji goriva do 40% isplativija od onih loženih EL loživim uljem. Peleti spadaju u obnovljive izvore energije te su ekološki veoma prihvatljivo gorivo.

OSTALE KARAKTERISTIKE Cm Pelet-set-a:

 • Radom ”mini postrojenja” upravlja digitalna regulacija, što pruža korisniku sigurnost i zavidan komfor.
 • ”Mini postrojenje” je moguće spajati direktno na instalaciju grejanja ili preko akumulacijskog rezerovoara grejanja (CAS).
 • Ventilator i elektrogrejač smješteni u dimnjaku, vođeni regulacijom, automatski pale pelete te održavaju plamen.
 • Ušteda u gorivu i do 40 % u usporedbi sa sustavom grejanja na EL loživo ulje.
 • Čišćenje, zavisno od snage kotla i kvaliteta peleta, nakon jednog potrošenog rezerovara u trajanju od pet minuta.
 • Rezervoar peleta (volumena 0,37 ili 0,8 m3) je sastavni deo postrojenja, a puni se prema potrebi s gornje strane.
 • Mogućnost nadogradnje opreme za automatsku dobavu peleta iz većeg rezervoara na udaljenost do 20 metara i visine dizanja do 4 metra.
 • Mogućnost nadogradnje opreme za telefonsko ili GSM uključivanje/isključivanje.
 • Mogućnost povezivanja više jedinica u kaskadu.
 • Isporučuje se u više delova pa su jednostavni za transport i unos u prostor predviđen za ugradnju.
 • Izgrađen je u skladu s normom EN 303-5 i ISO 9001:2008

CM Pelet set - Tehničke karakteristike

CM Pelet set - Delovi

Više informacija na: sima@central-ch.com