EKO-CK P

Kotlovi EKO CK P se proizvode se sa snagom od 14 do 110 kW i predviđeni su za loženje krutim gorivom, peletom, uljem ili plinom. Namenjeni su grejanju od najmanjih pa do velikih objekata bilo kao osnovni izvor toplote ili, što je danas sve češći slučaj, kao alternativni izvor.

Ovaj model kotla predstavlja naslednika Centrometalovog modela EKO CK. Prednost ovog kotla u odnosu na prethodnika je povećan stepen iskorišćenja kod korišćenja na pelet, gas ili ulje. Povećanje stepena iskorišćenja se dobija ubacivanjem turbulatora u gornju zonu kotla. Turbulatori se dobijaju zajedno sa pelet regulacijom, a kada se kotao koristi uz uljni ili gasni gorionik potrebno je turbulatore posebno poručiti.

Polazni vod grejanja nalazi se na vrhu kotla a ne pozadi kao kod prethodnog modela.

Odgovarajuće dimenzionirano ložište, vodjenje produkata sagorevanja u tri prolaza i dodatne orebrene površine za izmenu toplote osiguravaju visok stepen iskorišcenja kotla, što ga čini štedljivim.

Za slučaj loženja uljem ili gasom, montaža gorionika je jednostavna i brza na fabrički pripremljenom otvoru na donjim vratima. U tim slučajevima potrebno je dodati regulaciju za upravljanje radom gorionika (dodatna oprema).

Za slučaj grejanja na pelet postoje fabrički pripremljeni setovi, koje, takođe, možete naći u našem prodajnom programu.

Velika vrata i ložište kotla omogućavaju loženje krupnim čvrstim gorivom i jednostavno čišćenje i održavanje.

Kada se kotao koristi za zatvorene sisteme grejanja moguća je ugradnja termičkog osiguranja na za to fabrički pripremljene otvore. U otvore je potrebno ugraditi termički izmenjivač (dodatna oprema, takođe dostupna u našem proizvodnom programu) na koji se naknadno dodaje termozaštitni ventil.

Isporučuje se posebno telo kotla, posebno oplata sa toplotnom izolacijom što omogućava jednostavan transport i ugradnju i smanjuje rizik od oštećenja a montaža je izuzetno brza i jednostavna.Montaža oplate je jednostavna i vrši se pomoću vijaka koji se dobijaju uz kotao.

Kombinovani tropromajni toplovodni kotao EKO CK P izradjen od kotlovskog lima RST37.2 (po EN S235JRG2) debljine 5 mm, izradjen u skladu sa EN 303-5 i EN 304 standardima .

Kotao se isporučuje sa zasebno spakovanom izolacijom i oplatom, termometrom i termostatom pumpe na sebi.

Eko CKP - Tehničke karakteristike

Više informacija na: sima@central-ch.com