Bisolid Saver Automat

Kombinovani kotlovi na drvo/pelet

Kombinovani kotlovi drvo/pelet Bisolid Saver Automat

 • Kombinovani Bisolid Saver Automat izrađuju se u sangama od 25, 35 i 45kW.
 • Inovativna mogućnost automatske promene između glavnog goriva (pelet) i dodatnog goriva (drvo ili drveni čips) obezbeđuje konstantan komfor.
 • Gorionik na pelet se automatski gasi posle dodavanja i paljenja dodatnog goriva, a, po dogovorevanju dodatnog goriva, gorionik se automatski pali i nastavlja da održava temperaturu pomoću glavnog goriva.
 • Prikladan i korisniku prilagođen (user-friendly) LCD displej
 • Automatska modulacija procesa sagorevanja

Prednosti Bisolid Saver Automat kotlova

Prednosti Bisolid Saver Automat kotlova:

 • Laka i brza automatska promena između različitih tipova goriva. Automatsko paljenje i sagorevanje drva i drvenog čipsa.
 • Mogućnost da sagoreva drvo i drveni čips sa velikim stepenom vlage. Intuitivno samopodešavanje operacija gorionika na pelet u skladu sa vlažnošću dodatnog goriva.
 • Potpuno automatizovane operacije pelet gorionika sa glavnim gorivom – paljenje, kontrola plamena, izduvavanje iz komore za sagorevanje.
 • Prikladan i korisniku prilagođen (user-friendly) LCD displej sa menijem na Engleskom jeziku koji pokazuje trenutno stanje parametara procesa sagorevanja.
 • Visokoefikasni kotlovi kod kojih je potrošnja goriva minimalizovana zahvaljujući automatski kontrolisanom dotoku goriva i vazduha za sagorevanje, u skladu sa temperaturom odabranom od strane korisnika.
 • Automatska modulacija procesa sagorevanja smanjuje broj zaustavljanja i pokretanja gorionika tj. smanjuje potrošnju goriva i električne energije.
 • Kontrola cirkulacione pumpe u skladu sa temperaturom vode.
 • Tih rad i niska potrošnja električne energije.
 • Visok nivo bezbednosti – zaštita od povratnog plamena, od smrzavanja vode i od blokiranja cirkulacione pumpe.
 • Kontrola ventilatora izduvnih gasova.
 • Rad sa termostatom i mogućnost nedeljnog programiranja u modu drvenog peleta.
 • Inovativno čišćenje komore za sagorevanje gorionika mehaničkim struganjem pomoću rešetke, putem mehanizma poluge, bez potrebe da se kotao gasi ili otvara.
 • Pokretna rešetka od livenog čelika za lakše čišćenje pepela u komori za sagorevanje kotla.
 • Zgodno i lako čišćenje pepljare.
 • Kontrola procesa sagorevanja u zavisnosti od sobne temperature vazduha; mogućnost kontrole i spoljne temperature vazduha.
 • Odloženi start.
 • Kontrola gorionika preko GSM modula (opciono) slanjem SMS komande – mogućnost zaustavljanja, pokretanja i pregleda trenutnog stanja.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije mozete se obratiti na sledece e-mail adrese: