CPSP

Pelet rezervoari CPSP služe za skladištenje peleta (230, 370, 800 lit.), a ugrađuju se u kotlarnice uz kotao, uz šta mora biti omogućen spoj rezervoara i pelet gorionika transporterom. Rezervoari su izrađeni od plastificiranog čeličnog lima. Transporter se stavlja u rezervoare pod uglom od 45°, dok se u rezervoar CPSP-800 može postaviti i sa gornje strane, pod uglom od 60°. U jedan je rezervoar moguće je postaviti i 2 transportera (osim u CPSP-M).

Rezervoari su projektovani za ručno punjenje (iz vreća) ili uz dodatnu opremu, automatsku dopunu.

Rezervoari se isporučuju rastavljeni na sastavne delove što omogućuje jednostavan prevoz i unos u prostoriju.

CPSP - Tehničke karakteristike

Više informacija na: sima@central-ch.com