Caleffi 529 regulatori promaje

Caleffi 529 regulator promaje je izuzetno kvalitetan termostatski element omogućava precizno podešavanje temperature. Na ručici regulatora upisane vrednosti temperatura.

Kratko telo senzora omogućava ugradnju i u kotlove sa livenom konstrukcijom.

Radni medijum voda, rastvori glikola
Maksimalni procenat glikola 50 %
Maksimalna radna temperatura (senzor) 120 º ̊C
Opseg temperature 30 – 90 º ̊C
Maskimalni radni pritisak 10 bar
Maksimalno opterećenje na lancu 10 N
Dužina čaure 58 mm
Dužina lanca 1200 mm
Priključak 3/4”M (ISO 7/1)

Više informacija na: sima@central-ch.com