1

Central-H d.o.o. postoji od 1997. godine i jedan je od najznačajnijih distrubutera opreme za grejanje u Srbiji.