Usponski i uronski ručni ventili za jednocevne sisteme "Monofocus"