Toplovodni etažni kotao M20

Karakteristike toplovodnog etažnog kotla M20 su:

 

  • M20 namenjen je za zagrevanje prostorija od 60 do 100 m2 u toplovodnim sistemima centalnog i etažnog grejanja u režimu rada 90/70 0C pri loženju ćvrstim gorivom.
  • Sa grejnom pločom za podgrevanje, priključcima za dimnjak sa sve tri strane a dizajnom i dimenzijama uklapa se u kuhinjski ambijent.
  • Konstrukcija kotla omogućava kvalitetno sagorevanje goriva uz visoki stepen iskorišćenja produkata sagorevanja a automatska regulacija obezbeđuje konforan i siguran rad kotla.
  • Ako na kotlu nije ugrađena termička zaštita preporučuje se ugradnja samo u otvorene sisteme instalacije.

skica3

Više informacija na: sima@central-ch.com