Toplovodni etažni kotao M17

Karakteristike toplovodnog etažnog kotla M17 su:

 

  • M17 namenjen je za zagrevanje prostorija od 60 do 100 m2 u toplovodnim sistemima centalnog i etažnog grejanja u režimu rada 90/70 0C pri loženju ćvrstim gorivom.
  • Sa grejnom pločom za kuvanje, priključkom za dimnjak sa zadnje strane a gabaritom i dimenzijama uklapa se u kuhinjski ambijent.
  • Ako na kotlu nije ugrađena termička zaštita preporučuje se ugradnja samo u otvorene sisteme centralnog grejanja.

skica4

Više informacija na: sima@central-ch.com