Merni instrumenti

Merni instrumenti

 • precizan prikaz termperature i pritiska u sistemima centralnog grejanja
 • merni instrumenti i prateća oprema renomiranog italijanskog proizvođača „Sitem“
 • merni instrumenti brenda „KTM“

Dostupni artikli

KTM - Karkateristike

KTM – aksijalni bimetalni termometar

 • Polje primene: Kućni i industrijski grejni sistemi
 • Materijal: Galvanizovani čelik, mesing, staklo
 • Dimenzije: prečnik 63mm
 • Opseg merenja: 0°C do 120°C
 • Senzor: Bimetal
 • Priključak: 1/2″

KTM – aksijalni termomanometar (sa graničnikom i nepovratnim ventilom 1/2″)

 • Polje primene: termo-hidrauličke instalacije
 • Materijal: Kućište – ABS plastika, prozor – staklo, stopa – mesing
 • Dimenzije: prečnik 80mm
 • Opseg merenja: Temperatura – 0°C-120°C/Pritisak – 0-6 bar
 • Radna temperatura: Od -20°C do 90°C
 • Senzor: Bimetal/Burdonova cevčica
 • Priključak: 1/4″ (nepovratni ventil 1/2″ se nalazi u pakovanju)

Sitem - karkateristike

Sitem – aksijalni bimetalni termometar

 • Polje primene: Kućni i industrijski grejni sistemi
 • Materijal: Galvanizovani čelik, mesing, staklo
 • Raspoložvi prečnici:63mm, 80mm i 100mm
 • Klasa tačnosti: Cl 2 (+/- 2 stepena)
 • Opseg merenja: 0°C do 120°C
 • Senzor: Bimetal
 • Priključak: 1/2″

Sitem – radijalni manometar sa graničnikom

 • Polje primene: Termo-hidrauličke instalacije
 • Materijal: Kućište – ABS plastika, prozor – Kostil® plastika, stopa – mesing
 • Raspoloživi prečnici:
  • 63mm (opseg: 0-6 bar, 0-10bar, 0-16 bar)
  • 80mm (opseg: 0-6 bar, 0-10bar, 0-16 bar)
  • 100mm (opseg merenja: 0-6 bar)
 • Klasa tačnosti: Cl. 1,6
 • Radna temperatura: Od -20°C do 90°C
 • Senzor: Burdonova cevčica
 • Priključak: 1/4″

SITEM – aksijalni termomanometar (sa graničnikom i nepovratnim ventilom 1/2″)

 • Polje primene: termo-hidrauličke instalacije
 • Materijal: Kućište – ABS plastika, prozor – Kostil® plastika, stopa – mesing
 • Raspoloživi prečnici: 80mm
 • Opseg merenja: Temperatura – 0°C-120°C/Pritisak – 0-4 bar
 • Klasa tačnosti: Temperatura/Pritisak – Cl.2/Cl.1,6
 • Radna temperatura: Od -20°C do 90°C
 • Senzor: Bimetal/Burdonova cevčica
 • Priključak: 1/4″ (nepovratni ventil 1/2″ se nalazi u pakovanju)

SITEM – Manometarska slavina dvokraka i dvokraka sa testnom flanšnom 1/2″

 • Namena: zatvaranje pritiska do manometra, za tečne i gasovite fluide.
 • Polje primene: Hidraulične mašine, kotlovi, kompresori, difuzori toplote za manometre
 • Radni pritisak: 15 bar na 90°C
 • Materijal: Mesing, plastika (ručica)
 • Priključak: 1/2″ M/Ž

Dodatne informacije

Za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail adresu:

prodaja@central-ch.com