Predizolovane bakarne cevi

Talos Ecutherm

Predizolovane bakarne cevi Talos Ecutherm

 

TALOS ECUTHERM TM bakarne cevi su izolovane izvučenom polietenskom penom visokog kvaliteta (PDF) u zatvorenim mikroćelijama. Izolacija je sa spoljašnje strane pokrivena sa tri različita zaštitna poietenska sloja.

 

TALOS ECUTHERM TM se mogu naći sa izolacionim materijalom različite debljine – u zavisnosti od zahteva objekta.

 

TALOS ECUTHERM TM PE-X – Izolacija sa međupovezanim PEF niske gustine bez HCFC i vlaknastih materijala. Zatvorene mikroćelie u kombinaciji sa zaštitnim slojem grade čvrstu prepreku koja daje tehničke karakteristike neophodne za sve aplikacije.

Opis proizvoda i obeležavanje

ECUTHERM TM bakarne cevi  sa prethodno postavljenom izolacijom su proizvodi napredne tehnologije sa velikim stepenom dodate vrednosti i superiorne su u poređenju sa konvencionalnim metodama izolacije. Proizvodi ih renomirana grčka kompanija Halcor. Jedinstvene prednosti koje su ponudile bakarne cevi TALOS ECUTHERM TM kao što su otpornost i trajnost bakra, zajedno sa izolacijom visokih performansi (tehničke pene) dovode do značajne uštede energije. Uz značajnu konkurentnu tržišnu cenu i nisku cenu instalacije/montaže, bakarne cevi TALOS ECUTHERM TM su, jednostavno, idealan izbor za svaku modernu aplikaciju klimatizacije i hlađenja.

 

Savremena tehnologija koja štedi energiju i štiti životnu sredinu

  • Značajna i kontinuirana ušteda energije
  • Bezbedan rad mreže
  • Smanjenje vremena isntalacija/montaže
  • Velika otpornost na mehanički napon/naprezanje
  • Lako se oblikuje
  • Spoljna ili ugradna/ukopana instalacija
  • Otpornost na ekstremne atmosferske uslove
  • 30 godina garancije koja obuhvata ki kvalitet izrade bakarnih cevi

SPECIFIKACIJE

(a) Jednoobrazni evropski standard EN 1057 za vodovodne instalacije

(b) Jednoobrazni evropski standard EN 12735-1 za klimatizacione i rashladne instalacije

ZNAKOVI KVALITETA

Talos Ecutherm bakarne cevi poseduju sleće znakove kvaliteta:

  • Vodovodne cevi: RAL/DVGW, BSI, AFNOR, AENOR, NSF, CSTB (Avis Technique), NSAI
  • Rashladne cevi: AENOR, TÜV, GL

MATERIJAL OD KOGA JE PROIZVEDENA BAKARNA CEV

Bakarna cev je proizvoedena od dezoksidiranog visokofosfornog bakra (DHP-Cu), sa minimalnim sadržajem bakra od 99,9 Cu i fosfora P = 0,015%-0,040%.

Ecutherm---obelezavanje

 

Dostupne dimenzije

Talso Ecutherm predizolovane bakarne cevi (debljina izolacije 9mm)

Ecutherm-dostupne-dimenzije

 

 

 

Izračuvanje debljine izolacije

TALOS ECUTHERMTM 1/2” i 5/8” – Indikativna kalkulacija debljine izolacije

Klimatizacione i rashladne jedinice rade na nižim temperaturama od ambijentalne temperature. Ova razlika mora da se nadoknadi odgovarajućom debljinom izolacije kako bi se sprečila kondenzacija pare. Debljina izolacije (u vezi se Mollierovim dijagramom) se izračunava tako što se uzima u obzir temperature fluida (ili gasa) u cevima, ambijentalna temperature i relativna vlažnost vazduha.

 

Ecutherm-Tabela

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail adresu: