Radijator Inženjering BIOlux 20

Etažni kotlovi na pelet

Radijator Inženjering BIOlux 20

 • Snaga 20 kW
 • Namenjen sagorevanju drvenog peleta prečnika 6mm, dužine do 25mm
 • Montaža u samom objektu koji se greje
 • Mogućnost montaže na fasadne dimjake minimalnog prečnika 100mm
 • Snaga preneta na kotlovski deo koja se predaje radijatorima – 18.7 kW
 • Snaga koja se emituje u okolni prostor zračenjem – 1.3 kW
 • U okviru BIOlux-a 20 instaliranirani su cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda od 10 litara, presostat vode i presostat vazduha
 • Automatski vođen proces sagorevanja
 • Električno potpaljivanje
 • Moguć rad sa sedmodnevnim termostatom

Karakteristike

BIOlux 20 namenjen je sagorevanju drvenog peleta prečnika 6mm I dužine do 25mm a sve prema standardu izrade peleta ONORM M 7135.

Ovaj proizvod Radijator inženjeringa namenjen je za montažu u samom objektu koji se greje. Za razliku od klasičnih kotlova nije potreban poseban prostor tj. kotlarnica. Međutim,zbog delikatnosti procesa sagorevanja koji se odvija u okviru stambenog prostora, prilikom odabira mesta montaže, kao i prilkjučenja na dimnjak konsultovati struèna lica ovlašćena od strane proizvođača ili direktno Radijator inženjering.

Mogućnost montaže na fasadne dimjake minimalnog prečnika 100mm. Dimni izlaz iz kamina prečnika 80mm.

Energija koja se dobija sagorevanjem prenosi se grejanjem u prostor na dva načina.

 • Snaga preneta na kotlovski deo a koja se predaje radijatorima je 18.7 kW
 • Snaga koja se emituje u okolni prostor zračenjem 1.3 kW

U okviru BIOlux-a 20 instalirani su:

 • Cirkulaciona pumpa,
 • Ekspanziona posuda od 10 litara,
 • Presostat vode,
 • Presostat vazduha,

Proces sagorevanja vođen je automatski,korisnik bira jednu od tri moguće snage sagorevanja.Potpaljivanje je električno.Moguće je radni režim i period prestanka rada isprogramirati sedmodnevnim tajmerom.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije mozete se obratiti na sledece e-mail adrese: