Prohromski bojleri velike litraže

Termorad

Fabrika bojlera Termorad Group doo osnovana je 1994 u Požegi. Snagu fabrike čini spoj ljudi i mašina koji mogu da proizvedu 400 kompletnih bojlera dnevno. Naravno, kontrola je 100% što znači da se svaki proizvod posebno kontroliše uređajima na vodeni pritisak, površinsku zaštitu, granične temperature…

Kazan od nerđajućeg čelika predstavlja idealno rešenje za skladištenje vode. Prohromski materijal je fizioloski neutralan, hemijski ne reaguje sa vodom a samim tim doprinosi očuvanju njenog kvaliteta.

Bojleri velike litraže fabrike Termorad obuhvataju bojlere od 160l, 200l. 280l i 500l. Pored toga što su znatno veće litraže ove bojlere izdvaja i to što mogu biti sa dva izmenjivača toplote.

Svi Termorad bojleri srednje litraže kao i bojleri zapremine od 200 do 500 litara poseduju magnezijumsku anodu čija je osnovna uloga zaštita kazana i grejača od korozije.

Garancija

Pored garancije koju obezbeđuje zakon o zaštiti potrošača, Termorad daje i dodatnu garanciju na svoje proizvode. Tako garancija na bojlere sa inox kazanom iznosi ukupno 10 godina a na bojlere sa emajliranim odnosno pvc kazanom iznosi ukupno 5 godina.

Za razliku od nekih drugih proizvođača bojlera, Termorad obezbeđuje bezuslovnu garanciju na svoje proizvode. To znači da Termorad ne zahteva od kupaca svojih proizvoda nikakva dodatna ulaganja kako bi ostvarili prava ili garancije (garancija se ne uslovljava zamenom anode, čišćenjem kazana i sl.).

Termorad ne prihvata reklamaciju u koliko je montaža bojlera izvršena nestručno od strane lica koje nije ovlašćeno za to.

Tehničko uputstvo prohromskih bojlera velike litraže Termorad možete pogledati ovde.

Za više informacija obratite se na e-mail milos@central-ch.com.