Prelivni bojleri

Termorad

Fabrika bojlera Termorad Group doo osnovana je 1994 u Požegi. Snagu fabrike čini spoj ljudi i mašina koji mogu da proizvedu 400 kompletnih bojlera dnevno. Naravno, kontrola je 100% što znači da se svaki proizvod posebno kontroliše uređajima na vodeni pritisak, površinsku zaštitu, granične temperature…

Termorad bojleri vrlo brzo mogu zagrejati male količine vode koje su neophodne najčešće u kuhinjama, a kompaktna izrada omogućava ugradnju u gotovo svaki kuhinjski nameštaj. Sada postoje i modeli koji rade pod pritiskom. Prema mestu ugradnje mogu biti za ugradnju ispod ili iznad sudopere.

Garancija

Pored garancije koju obezbeđuje zakon o zaštiti potrošača, Termorad daje i dodatnu garanciju na svoje proizvode. Tako garancija na bojlere sa inox kazanom iznosi ukupno 10 godina a na bojlere sa emajliranim odnosno pvc kazanom iznosi ukupno 5 godina.

Za razliku od nekih drugih proizvođača bojlera, Termorad obezbeđuje bezuslovnu garanciju na svoje proizvode. To znači da Termorad ne zahteva od kupaca svojih proizvoda nikakva dodatna ulaganja kako bi ostvarili prava ili garancije (garancija se ne uslovljava zamenom anode, čišćenjem kazana i sl.).

Termorad ne prihvata reklamaciju u koliko je montaža bojlera izvršena nestručno od strane lica koje nije ovlašćeno za to.

Tehničko uputstvo prelivnih bojlera Termorad možete pogledati ovde.

Za više informacija obratite se na e-mail milos@central-ch.com.