Map Gas

Map gas

  • Primenjuje se u procesu lemljenja bakarih cevi.
  • Koristi se u kombinaciji sa ručnim gorionikom.
  • Dostupni gorionici sa i bez upaljača
  • Dostupni artikli brendova Rothenberger, Casolin i Mapp Gass

Dostupni artikli

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail adresu: