Radijator Inženjering R350 i R500

Kombinovani toplovodni kotlovi velikih snaga

Karakteristike kotlova Radijator Inženjering R350 i R 500

  • Izrađuju se u snagama od 350kW (R350) i 500kW (R500)
  • Imaju tropromajnu cevnu izmenu
  • Stepen iskorišćenja iznad 75%
  • Namenjeni su za radne režime gde je radni pritisak do 3 bara i temperaturni režim 90/70 stepeni celzijusa.Vrata za potpalu i čišćenje, kao i vrata za loženje su takvih dimenzija da je omogućen lak pristup ložištu
  • Dimenzije ložišta omogućavaju loženje cepanicama drveta koje su i duže od 1 metraCevi rosta, kao i cevi izmenjivača su kotlovske debljine 4 odnosno 4,5 mm. Za samo ložište koriste se kotlovski limovi debljine 8 mm
  • Obavezna je ugradnja ventila za termičko osiguranje oticanjem.
  • Postoji opcija da se ovi kotlovi zbog boljeg rada i manje zavisnosti od vuče dimnjaka, kao i zbog ekoloških razloga montiraju u kombinaciji sa odgovarajućim ciklonom
  • Na samom izlazu je usisni ventilator specijalne konstrukcije koja može da kratko vreme izdrži temperature i do 400 stepeni celzijusa

Karakteristike

Izrađuju se u snagama od 350kW (R350) i 500kW (R500).

Kotlovi R350 i R500 imaju tropromajnu cevnu izmenu za razliku od manjih kotlova R serije gde su primenjeni pločasti izmenjivači između dimnih gasova i kotlovske vode. Zahvaljujući ovakvoj konstrukciji stepen iskorišćenja je iznad 75%. Kotlovi R350 i R500 namenjeni su za radne režime gde je radni pritisak do 3 bara i temperaturni režim 90/70 stepeni celzijusa.

Vrata za potpalu i čišćenje, kao i vrata za loženje su takvih dimenzija da je omogućen lak pristup ložištu. Dimenzije ložišta omogućavaju loženje cepanicama drveta koje su i duže od 1 metra.

Debljina i kvalitet materijala koji se koriste su adekvatni snagama ovih kotlova. Cevi rosta, kao i cevi izmenjivača su kotlovske debljine 4 odnosno 4,5 mm. Za samo ložište koriste se kotlovski limovi debljine 8 mm. Obavezna je ugradnja ventila za termičko osiguranje oticanjem. Za tu svrhu postoji specijalno napravljena bakarna spirala uronjena u vodu kotlovskog izmenjivača. Kotlovi se isporučuju sa već namontiranom izolacijom i spoljnom oblogom od hladno valjanih limova. Međutim, ukoliko je zbog transporta i unošenja u kotlarnicu potrebno ove delove skloniti, njihova demontaža izvodi se veoma brzo.

Postoji opcija da se ovi kotlovi zbog boljeg rada i manje zavisnosti od vuče dimnjaka, kao i zbog ekoloških razloga montiraju u kombinaciji sa odgovarajućim ciklonom. Sam ciklon je u suštini multiciklon gde se osnovno odvajanje čestica vrši u osam osnovnih elemenata izrađenih od sivog liva. Na samom izlazu je usisni ventilator specijalne konstrukcije koja može da kratko vreme izdrži temperature i do 400 stepeni celzijusa.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije mozete se obratiti na sledece e-mail adrese: