Kepo kotao MC / AC

Kotlovi na pelet

 

Karakteristike i prednosti KEPO kotlova na pelet

 • Ručno čišćenje gorionika (MC) / Automatsko čiščćenje gorionika (AC)
 • Dostupne snage: 15 kW, 20 kW, 25 kW, 35 kW
 • Dobra izolacija vrata, poklopca za izmenjivače toplote i vodenog dela kotla
 • Jednostavno čišćenje kompletnih izmenjivača toplote unutar kotla, jednim potezom ruke
 • Veliki gabariti spremnika za pepeo
 • Veliki spremnik za pelet
 • Štelujuća brava i vrata kotla
 • Štelujući grejač za potpaljivanje peleta
 • Masivni i pouzdaniji puž za ubacivanje peleta
 • WiFi konekcija za daljinsku kontrolu (opciona ugradnja)
 • Kotlovi u sebi sadrže prateću opremu (ekspanzioni sud, cirkulacionu pumpu, sigurnosni ventil, pip slavinu i automatsko ozračno lonče)

Karakteristike

 

Proveren kvalitet

U Kepo kotlove se ugrađuje kotlovski lim od 3mm do 5mm debljine, proizveden u Železari Smederevo. Delovi kotla izloženi visokim temperaturama imaju debljinu 5mm.

Izmenjivači toplote su bešavne kotlovske cevi, a za izolaciju unutar kotla se koriste vermikulit od 40 do 50mm debljine. Presovana kamena vuna debljine od 20 do 60mm se koristi za spoljnu izolaciju kotla. Za čišćenje izmenjivača toplote se ugrađuju prohromske opruge debljine 3mm.

Na osnovu ovih elemenata i zahvaljujući odličnim konstrukcijskim rešenjima, Kepo je dobio CE sertifikat koji potvrđuje usklađenost naših proizvoda sa evropskom regulativom i omogućuje prisustvo Kepo proizvoda, kako na domaćem tako i na evropskom tržištu.

Visok nivo energetske efikasnosti

Kepo kotlovi se odlikuju visokim stepenom iskorišćenja energije od preko 91%.

U zavisnosti od zadatih parametara, Kepo kotlovi funkcionišu potpuno automatski, što znači da možete programirati sedmodnevni režim njihovog rada: kada da se upale, kada da se ugase i koju temperaturu da održavaju u zadatom periodu.

Pored ugrađene automatike kotla, možete dograditi i sobni termostat koji Vam dodatno povećava komfor u eksploataciji i pravi uštedu u potrošnji peleta.

Savremena tehnologija izrade

Kepo prati najnovije svetske trendove i trudi se da primenom inovacija iz oblasti grejanja neprestano podižemo nivo kvaliteta naših proizvoda. Želi da kupcima pružimo savremen proizvod koji zadovoljava njihove potrebe za grejanjem, uz maksimalan komfor i racionalnu potrošnju energenta.

Oprema za proizvodnju Kepo kotlova je najsavremenija u svetu metalske industrije – od CNC mašina za sečenje i savijanje lima, do najsavremenijih aparata za zavarivanje.

Pored CE sertifikata koji potvrđuje kvalitet proizvoda, u proizvodnji je implementiran ISO 9001 standard, čime je zaokružen kompletan proces proizvodnje.

Kepo kotlovi su u potpunosti domaći proizvod, dok se prateće elektro komponente uvoze iz Italije, Švajcarske i Velike Britanije.

Wi-fi uređaj i funkcije

WiFi modul se koristi za bežičnu komunikaciju korisnika sa kotlom, putem android aplikacije i WiFi konekcije. Potrebno je samo da korisnik u svom stambenom prostoru ima WiFi ruter i da koristi neki od Android mobilnih telefona.

Povezivanje modula je jako jednostavno i vezuje se direktno na elektroniku kotla. Smernice za instaliranje i povezivanje korisnikovog WiFi rutera sa modulom za bežičnu komunikaciju se nalaze u Uputstvu za upotrebu i korišćenje koje korisnik dobija uz uređaj.

Nakon povezivanja modula na kotao, potrebno je, sa Google Play Store, na mobilni telefon “skinuti” aplikaciju “KEPO”. Ulaskom u ovu aplikaciju nakon njenog instaliranja na telefon, unose se podaci USER NAME i PASWORD, koji se nalaze u uputstvu za upotrebu WiFi modula.

Putem ove aplikacije korisnik ima mogućnost upravljanja sledećim funkcijama kotla:

 • paljenje i gašenje kotla
 • podešavanje jačine (snage) rada kotla 1-5
 • provera svih potencijalnih alarma na kotlu
 • provera trenutnog statusa kotla, tj. režima rada u kome se trenutno nalazi (ON/OFF, trenutna temperatura vode, Cleaning Final)

Dugotrajnost kotlova i opreme i garancija

Kupovinom i ugradnjom Kepo kotla rešavate pitanje grejanja na duži vremenski period. S obzirom na to da su kotlovi na pelet na našem tržištu relativno mlad proizvod, još uvek nemamo podatke sa terena o njihovoj dugovečnosti. Ipak postoje očekivanja da će imati znatno duži vek trajanja u odnosu na radni vek klasičnog kotla na čvrsto gorivo.

Ako je prosečan vek trajanja klasičnih kotlova na čvrsto gorivo (sa debljinom lima od 4mm, uz nekontrolisano sagorevanje i dosta kondenzacije i kiselina koja nastaju od vlažnog drveta i uglja) oko 10 godina, očekuje se da kotao na pelet sa debljinom lima od 5mm i kontrolisanim sagorevanjem, uz pelet vlažnosti oko 7%, ima dosta duži vek trajanja.

Ugradnjom mešnog ventila sa termoregulacijom se znatno povećava radni vek kotla. Njegova uloga je da kondenzaciju svede na minimum, čime se neutrališe svaka mogućnost za prerano propadanje kotlovskog lima.

Mešni ventil je ujedno i uslov za garanciju od 5 godina na vodene delove kotla, dok je garancija na elektro uređaje 2 godine.

Standardna grancija na proizvod je 2 godine na vodene i elektro komponente.

Obezbeđen servis

Servis kotla radi isključivo ovlašćeni Kepo serviser, kako bi garancija na proizvod bila važeća. Usluga prvog i svakog sledećeg servisa nije uračunata u cenu kotla i njegove troškove snosi kupac.

Prvi servis podrazumeva:

 • proveru da li je kotao pravilno povezan i da li zadovoljava sve uslove za ispravno funkcionisanje
 • štelovanje i puštanje kotla u rad
 • obuku korisnika za pravilno rukovanje i održavanje

Veliki servis kotla je poželjno uraditi jednom godišnje, da bi se osiguralo maksimalno iskorišćenje energije i obezbedilo ispravno funkcionisanje sistema. Na taj način osiguravate pravilan rad proizvoda u narednoj sezoni.

Neophodno je da prvi veliki servis uradi lice koje je ovlašćeno od strane firme Kepo. Serviser će Vas obučiti kako se radi veliki servis, tako da kasnije i sami možete to da radite, ukoliko imate uslove za to. U slučaju da ne želite tu obavezu, svake godine Kepo serviseri rade uslugu generalnog čišćenja kotlova u periodu od juna do avgusta.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije mozete se obratiti na sledece e-mail adrese: