Grundfos UPS 100

Grudnfos UPS serija 100 cirkulacione pumpe sadrže kompletnu ponudu 3-brzinskih cirkulacionih pumpi od 50 i 60 Hz.

Ove pumpe se mogu koristiti i u otvorenim i u zatvorenim sistemima. UPS pumpe su tipovi pumpi sa mokrim rotorom, tj. pumpa i motor su integrisana jedinica bez zaptivke vratila i sa samo dva zaptivača za zaptivanje. Ležajevi se podmazuju pumpanom tečnošću.

Primena

UPS pumpe služe za cirkulaciju tečnosti u sistemima za grejanje i klimatizaciju. Pumpe sa bronzanim kućištem ili kućištem od nerđajućeg čelika pogodne su za korišćenje i u sistemima za potrošnu toplu vodu.

Karakteristike i prednosti

  • Nizak nivo buke
  • Mala potrošnja energije
  • Kompletan asortiman
  • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika ili bronze otporne na koroziju.
  • Širok asortiman dodatne opreme.
  • Održavanje nije potrebno

Više informacija na: sima@central-ch.com

Opšte podatke UPS serije 100 Grunfosovih cirkulacionih pumpi možete pogledati ovde.

Tehničke podatke UPS serije 100 Grunfosovih cirkulacionih pumpi možete pogledati ovde.

Ateste UPS serije 100 Grunfosovih cirkulacionih pumpi možete preuzeti ovde.