Grundfos TP/TPE

Grundfos TP i TPE vertikalne, linijske pumpe koriste se u razne svrhe. Sve ove pumpe su jednostepene, linijske centrifugalne pumpe sa standardnim motorima i mehaničkim zaptivkama vratila. Pumpe su blisko spregnutog tipa, tj. pumpa i motor čine posebne jedinice. Posledično, ova pumpa je manje osetljiva na nečistoće u dizanom mediju od sličnih pumpi sa zatvorenim rotorom.

Dostupna su dva modela vertikalnih, linijskih pumpi. Zadržite na umu da za svaki model postoji više specifičnih varijanti proizvoda. Detaljne informacije o tim varijantama mogu se naći u Grundfos WebCAPS-u.

TP pumpa

Ovaj model pumpe je poznat po visokom nivou pouzdanosti i efikasnosti. Tihi, veoma efikasni EFF1 motori predstavljaju standardnu komponentu. Sve TP pumpe imaju elektrostatičku obradu kojom se obezbeđuje visoka zaštita od korozije.

TPE pumpa

Glavna razlika između TP i TPE pumpi je u motoru. TPE motori imaju ugrađeni konvertor frekvencije, što omogućava primenu raznih metoda upravljanja. TPE pumpe pružaju pogodnosti koje se odnose na uštedu energije i povećanu udobnost.

Primena

Ove vertikalne, linijske pumpe koriste se u komercijalnim objektima za klimatizaciju i grejanje.

Sve ove pumpe su jednostepene, linijske centrifugalne pumpe sa standardnim motorima i mehaničkim zaptivkama vratila. Pumpe su blisko spregnutog tipa, tj. pumpa i motor čine posebne jedinice. Posledično, ova pumpa je manje osetljiva na nečistoće u dizanom mediju od sličnih pumpi sa zatvorenim rotorom.

Karakteristike i prednosti

 • Optimizovana hidraulika za visoku efikasnost
 • Smanjena potrošnja električne energije
 • Visokoefikasni motori
 • TP pumpe imaju visoko efikasne motore
 • Visokoefikasni motori troše manje energije
 • 2-polne i 4-polne TP pumpe od 1.1 kW do 90 kW imaju EFF1 motore
 • Praktičan dizajn
 • Jednostavna demontaža za servisiranje
 • Linijska konstrukcija
 • Za razliku od konzolnih pumpi, linijske pumpe omogućavaju upotrebu ravnog cevovoda, što često smanjuje troškove instalacije i površinu potrebnog prostora
 • Hidraulički i mehanički balansirani rotor (serija 300 i 400)
 • Rotor je hidraulički i mehanički balansiran da bi se produžio radni vek ležajeva motora i zaptivača vratila
 • Kućište pumpe i glava pumpe/motora su elektrostatički obrađeni
 • Poboljšana otpornost na koroziju
 • TPE, TPED – pumpe sa ugrađenim konvertorom frekvencije
 • Smanjena potrošnja električne energije
 • TPE i TPED motori zasnivaju se na EEF 1 motorima (izuzev 18.5, 4-polnog).

Više informacija na: sima@central-ch.com

Brošuru Grunfos-ovih pumpi TP/TPE možete pogledati ovde.