ESBE VTA320/VTA330/VTA370

Termostatski mešni ventili

Termostatski mešni ventili serije VTA320 namenjeni su za održavanje konstantne temperature u sistemima sanitarne vode gde se zahteva funkcija zaštite od opekotina i gde postoji regulacija temperature vode na slavinama. Pogodni su i u sistemima podnog grejanja gde posvećuju posebnu pažnju zahtevima za temperaturom i protokom. Namenjeni su za sisteme grejanja do 50 m2.

Serija VTA330 prvenstveno je namenjena za tačnu regulaciju temperature sanitarne vode na slavinama ili tuševima gde nema druge regulacije temperature vode.

Serija VTA370 je izbor broj jedan za sisteme podnog grejanja gde se zahteva funkcija zaštite od opekotina koja je neophodna za zaštitu cevi u podnom grejanjau, kao i samog poda. Ovi ventili su takođe pogodni kao predmešajući uređaji za instalacije sanitarne vode gde se zahteva veliki protok i gde postoji regulacija temperature vode na slavinama. Serija VTA570 takođe je pogodna za sisteme hlađenja. Ova serija namenjena je za sisteme grejanja do 100 m2.

Više informacija na: sima@central-ch.com