Emajl vertikalni bojleri bez regulacije temperature

Termorad

Fabrika bojlera Termorad Group doo osnovana je 1994 u Požegi. Snagu fabrike čini spoj ljudi i mašina koji mogu da proizvedu 400 kompletnih bojlera dnevno. Naravno, kontrola je 100% što znači da se svaki proizvod posebno kontroliše uređajima na vodeni pritisak, površinsku zaštitu, granične temperature…

Kazan je površinski obradjen i emajliran na temperaturi od 850°C što znači da je fiziološki pouzdan. Radi sigurnosti bojler se fiksira na zid sa dva nosača. Poliuretanska izolacija predstavlja najbolje rešenje za uštedu energije i očuvanje zagrejane vode.

Garancija

Pored garancije koju obezbeđuje zakon o zaštiti potrošača, Termorad daje i dodatnu garanciju na svoje proizvode. Tako garancija na bojlere sa inox kazanom iznosi ukupno 10 godina a na bojlere sa emajliranim odnosno pvc kazanom iznosi ukupno 5 godina.

Za razliku od nekih drugih proizvođača bojlera, Termorad obezbeđuje bezuslovnu garanciju na svoje proizvode. To znači da Termorad ne zahteva od kupaca svojih proizvoda nikakva dodatna ulaganja kako bi ostvarili prava ili garancije (garancija se ne uslovljava zamenom anode, čišćenjem kazana i sl.).

Termorad ne prihvata reklamaciju u koliko je montaža bojlera izvršena nestručno od strane lica koje nije ovlašćeno za to.

Tehničko uputstvo vertikalnih emajl bojlera bez regulacije temperature Termorad možete pogledati ovde.

Za više informacija obratite se na e-mail milos@central-ch.com.