Cevna izolacija sa parnom branom

Gumaflex

Dostupni tipovi

 • Gumaflex EvoCell C1 – cevna izolacija u dužini od 2m
 • Guamflex EvoCell HT – cevna izolacija za solar u dužini od 2m
 • Gumaflex Sheet C1 – samolepljive ploče
 • Samolepljiva traka dimenzija 50 x 10

Karakteristike

 • Dostupna kao cevna izolacija, samolepljive trake i samolepljive ploče
 • Kontrola kondenzacije u sanitarnim i toplovodnim instalacijama kao i u rashladnoj tehnici
 • Dostupne debljiname zida od 6-32mm
 • Efikasna i sigurna kontrola temperature na postavljenim instalacijama

Gumaflex EvoCell C1

Karkateristike:

 • Visoko fleksibilan zatovreno ćelijski izolacioni materijal od penaste gume
 • Dužina cevi – 2m

Dostupne dimenzije:

 • Gumaflex EvoCell C1 6/6
 • Gumaflex EvoCell C1 8/6
 • Gumaflex EvoCell C1 10/6
 • Gumaflex EvoCell C1 12/6
 • Gumaflex EvoCell C1 15/6
 • Gumaflex EvoCell C1 18/6
 • Gumaflex EvoCell C1 20/6
 • Gumaflex EvoCell C1 22/6
 • Gumaflex EvoCell C1 25/6
 • Gumaflex EvoCell C1 28/6
 • Gumaflex EvoCell C1 30/6
 • Gumaflex EvoCell C1 35/6
 • Gumaflex EvoCell C1 42/6
 • Gumaflex EvoCell C1 6/9
 • Gumaflex EvoCell C1 8/9
 • Gumaflex EvoCell C1 10/9
 • Gumaflex EvoCell C1 12/9
 • Gumaflex EvoCell C1 15/9
 • Gumaflex EvoCell C1 18/9
 • Gumaflex EvoCell C1 20/9
 • Gumaflex EvoCell C1 22/9
 • Gumaflex EvoCell C1 25/9
 • Gumaflex EvoCell C1 28/9
 • Gumaflex EvoCell C1 30/9
 • Gumaflex EvoCell C1 32/9
 • Gumaflex EvoCell C1 35/9
 • Gumaflex EvoCell C1 38/9
 • Gumaflex EvoCell C1 42/9
 • Gumaflex EvoCell C1 45/9
 • Gumaflex EvoCell C1 48/9
 • Gumaflex EvoCell C1 54/9
 • Gumaflex EvoCell C1 57/9
 • Gumaflex EvoCell C1 60/9
 • Gumaflex EvoCell C1 64/9
 • Gumaflex EvoCell C1 70/9
 • Gumaflex EvoCell C1 76/9
 • Gumaflex EvoCell C1 80/9
 • Gumaflex EvoCell C1 89/9
 • Gumaflex EvoCell C1 102/9
 • Gumaflex EvoCell C1 108/9
 • Gumaflex EvoCell C1 114/9
 • Gumaflex EvoCell C1 140/9
 • Gumaflex EvoCell C1 6/13
 • Gumaflex EvoCell C1 8/13
 • Gumaflex EvoCell C1 10/13
 • Gumaflex EvoCell C1 12/13
 • Gumaflex EvoCell C1 15/13
 • Gumaflex EvoCell C1 18/13
 • Gumaflex EvoCell C1 20/13
 • Gumaflex EvoCell C1 22/13
 • Gumaflex EvoCell C1 25/13
 • Gumaflex EvoCell C1 28/13
 • Gumaflex EvoCell C1 30/13
 • Gumaflex EvoCell C1 32/13
 • Gumaflex EvoCell C1 35/13
 • Gumaflex EvoCell C1 38/13
 • Gumaflex EvoCell C1 40/13
 • Gumaflex EvoCell C1 42/13
 • Gumaflex EvoCell C1 45/13
 • Gumaflex EvoCell C1 48/13
 • Gumaflex EvoCell C1 50/13
 • Gumaflex EvoCell C1 54/13
 • Gumaflex EvoCell C1 57/13
 • Gumaflex EvoCell C1 60/13
 • Gumaflex EvoCell C1 64/13
 • Gumaflex EvoCell C1 70/13
 • Gumaflex EvoCell C1 76/13
 • Gumaflex EvoCell C1 80/13
 • Gumaflex EvoCell C1 89/13
 • Gumaflex EvoCell C1 102/13
 • Gumaflex EvoCell C1 108/13
 • Gumaflex EvoCell C1 114/13
 • Gumaflex EvoCell C1 125/13
 • Gumaflex EvoCell C1 133/13
 • Gumaflex EvoCell C1 140/13
 • Gumaflex EvoCell C1 160/13
 • Gumaflex EvoCell C1 10/19
 • Gumaflex EvoCell C1 12/19
 • Gumaflex EvoCell C1 15/19
 • Gumaflex EvoCell C1 18/19
 • Gumaflex EvoCell C1 20/19
 • Gumaflex EvoCell C1 22/19
 • Gumaflex EvoCell C1 25/19
 • Gumaflex EvoCell C1 28/19
 • Gumaflex EvoCell C1 30/19
 • Gumaflex EvoCell C1 32/19
 • Gumaflex EvoCell C1 35/19
 • Gumaflex EvoCell C1 38/19
 • Gumaflex EvoCell C1 40/19
 • Gumaflex EvoCell C1 42/19
 • Gumaflex EvoCell C1 45/19
 • Gumaflex EvoCell C1 48/19
 • Gumaflex EvoCell C1 50/19
 • Gumaflex EvoCell C1 54/19
 • Gumaflex EvoCell C1 57/19
 • Gumaflex EvoCell C1 60/19
 • Gumaflex EvoCell C1 64/19
 • Gumaflex EvoCell C1 70/19
 • Gumaflex EvoCell C1 76/19
 • Gumaflex EvoCell C1 80/19
 • Gumaflex EvoCell C1 89/19
 • Gumaflex EvoCell C1 102/19
 • Gumaflex EvoCell C1 108/19
 • Gumaflex EvoCell C1 114/19
 • Gumaflex EvoCell C1 125/19
 • Gumaflex EvoCell C1 133/19
 • Gumaflex EvoCell C1 140/19
 • Gumaflex EvoCell C1 160/19
 • Gumaflex EvoCell C1 170/19

Gumaflex EvoCell HT

Karakteristike

 • Upotreba: za izolaciju instalacije solarnih sistema.
 • Dužina cevi: 2m

Dostupne dimenzije

 • Gumaflex EvoCell HT 10/9
 • Gumaflex EvoCell HT 12/9
 • Gumaflex EvoCell HT 15/9
 • Gumaflex EvoCell HT 18/9
 • Gumaflex EvoCell HT 22/9
 • Gumaflex EvoCell HT 28/9
 • Gumaflex EvoCell HT 35/9
 • Gumaflex EvoCell HT 42/9
 • Gumaflex EvoCell HT 48/9
 • Gumaflex EvoCell HT 54/9
 • Gumaflex EvoCell HT 60/9
 • Gumaflex EvoCell HT 64/9
 • Gumaflex EvoCell HT 76/9
 • Gumaflex EvoCell HT 89/9
 • Gumaflex EvoCell HT 10/13
 • Gumaflex EvoCell HT 12/13
 • Gumaflex EvoCell HT 15/13
 • Gumaflex EvoCell HT 18/13
 • Gumaflex EvoCell HT 22/13
 • Gumaflex EvoCell HT 28/13
 • Gumaflex EvoCell HT 35/13
 • Gumaflex EvoCell HT 42/13
 • Gumaflex EvoCell HT 48/13
 • Gumaflex EvoCell HT 54/13
 • Gumaflex EvoCell HT 60/13
 • Gumaflex EvoCell HT 64/13
 • Gumaflex EvoCell HT 76/13
 • Gumaflex EvoCell HT 89/13

Gumaflex Sheet C1

Izolacione ploče

Dostupne dimenzije:

 • Gumaflex sheet C1 6 mm
 • Gumaflex sheet C1 10 mm
 • Gumaflex sheet C1 13 mm
 • Gumaflex sheet C1 19 mm
 • Gumaflex sheet C1 25 mm
 • Gumaflex sheet C1 32 mm
 • Gumaflex sheet C1 40 mm
 • Gumaflex sheet C1 50 mm
 • Gumaflex sheet C1 60 mm
 • Gumaflex sheet C1 6 mm AD
 • Gumaflex sheet C1 10 mm AD
 • Gumaflex sheet C1 13 mm AD
 • Gumaflex sheet C1 19 mm AD
 • Gumaflex sheet C1 25 mm AD
 • Gumaflex sheet C1 32 mm AD
 • Gumaflex sheet C1 40 mm AD
 • Gumaflex sheet C1 50 mm AD
 • Gumaflex sheet C1 60 mm AD

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail adresu: