BIO-PEK

Čelični toplovodni kotlovi BIO-PEK su predviđeni za loženje čvrstim gorivom, a namenjeni su za centralno grijanje objekata i pripremi hrane kuvanjem i pečenjem. Izrađuju se u izvedbi bez pumpe, nazivnog toplotnog učinka 17, 23 i 29 kW. Prostoriju u kojoj su ugrađeni greju i preko gorejne grejne ploče.

Moguć je odabir između kotlova sa levim ili desnim priključkom na dimnjak.

Sam naziv “etažni” ne isključuje njihovo korišćenje za zagrevanje i više od jedne etaže, ako je potreba za toplotom u skladu sa njihovim nazivnim učinom. Mogu se ugrađivati u zatvorene i otvorene sisteme centralnog grejanja. Moderan dizajn i dimenzije koje se uklapaju u standardne dimenzije kuhinjskih elemenata čine njihovu ugradnju prihvatljivom u kuhinji ali i u nekom drugom delu kuće ili stana, gde postoji priključak na dimnjak.

Izrađeni su u skladu sa standardima EN 12815 i ISO 9001/2008.

BIO-PEK - Tehničke karakteristike

Više informacija na: sima@central-ch.com