Radijator Inženjering AK

Akumulator grejne vode/bafer

Radijator Inženjering AK – Akumulator grejne vode

 • Od konstrukcionog čelika i sfernih dančića, zavarena postupcima automatskog zavarivanja
 • Izdržava radni pritisak od 3 bara
 • Izolacija posude omogućava minimalne gubitke energije
 • Preporučena količina vode po kilovatu snage kotla je 30+50 L
 • AK serija akumulacija izrađuje se u tri veličine 500, 800 i 1000 L, a ako je korisniku potrebna veća količina vode povoljno je spojiti i dve posude priključak za sigurnosni vod
 • Za više krugove grejanja ili za spajanje više posuda, postoji 8 priključaka od 5/4 cola
 • 4 priključka od 1/2 cola koji se koriste za sonde odgovarajujih automatika ili za termometre

Karakteristike

Konstrukcija akumulatorskih posuda AK je izrađena od konstrukcionog čelika i sfernih dančića, zavarena postupcima automatskog zavarivanja tako da lako izdržava radne pritiske i pritiske ispitivanja od 5 bara.
Izolacija posude omogućava minimalne gubitke energije u okolni prostor i oni iznose oko 0,3 C za sat vremena. Preporučena količina vode po kilovatu snage kotla je 30+50 L. AK serija akumulacija izrađuje se u tri veličine 500, 800 i 1000 L, a ako je korisniku potrebna veća količina vode povoljno je spojiti i dve posude. Na vrhu posude je priključak za sigurnosni vod, dok za više krugove grejanja ili za spajanje više posuda, postoji 8 priključaka od 5/4 cola. Postoji i 4 priključka od 1/2 cola koji se koriste za sonde odgovarajujih automatika ili za termometre.

Razlozi postavljanja akumulatora grejne vode (bafera)

 • Bolje iskorišćenje ogreva tj. ušteda energije. Daje nam mogućnost da kotao radi na višim režimima temperatura, gde je iskorišćenje bolje, a u isto vreme akumulira višak energije koji se ne potroši u radijatorima.
 • Duži vek trajanja kotla. Kad kotao radi na višjim režimima onda je nemoguće da dođe do pojave kondenzacije što direktno utiče da i kotao ima duži radni vek.
 • Manji broj loženja u toku dana. U zavisnosti od velièine akumulacije moguće je da samo posle jednog loženja imate višesatno ili višednevno grejanje.
 • Sabiranje više izvora energije. Ovo je varijanta upotrebe za AKS konstrukciju. Upotrebom izmenjivača lako sabiramo energiju dobijenu solarnim kolektorima, kotlom na čvrsto, kotlom na tečno ili gasovito gorivo kao i elektro kotlom.
 • Olakšana proizvodnja sanitarne vode. Ovo je varijanta upotrebe za AKB konstrukciju. Omogućava kontrolu rada kotla na čvrsto gorivo, a samim tim i kvalitetno poboljšava proizvodnju sanitarne vode.

Radijator Inženjering - konstrukcije akumulatora toplote

Glavne konstrukcije akumulatora toplote su:

 • Akumulator tople vode za grejanje, naziv AK
 • Akumulator sa cevnim izmenjivačem za solarno grejanje, naziv AKS (S za spiralu)
 • Akumulator sa prohromskim bojlerom za sanitarnu vodu, naziv AKB (B za bojler)
 • Akumulator sa cevnim izmenjivačem i prohromskim bojlerom, naziv AKBS (BS za bojler i spiralu)

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije mozete se obratiti na sledece e-mail adrese: