Novosti

 • AKCIJSKA PONUDA


  Central-H od sada u svojoj ponudi ima i komplete Senso termostatskih glava i ugaonih termostatskih ventila.
  Svaki komplet se sastoji iz jedne Senso termostatske glave i jednog ugaonog termostatskog ventila.

  Ali, to nije sve ! Uz 20 kupljenih kompleta Central-H vam pokljanja i bluetooth zvučnik za vaš mobilni telefon!

  0
 • NOVO U NAŠOJ PONUDI


  Novi, revolucionarni termostatski ventili Heimeier A-exact

  Termostatički radijatorski ventil A-exact ima jedinstveni ograničivač protoka koji eliminiše bilo kakvo prekoračenje protoka. Zahtevani protok se podešava direktno na ventilu.

  Podešeni protok neće biti veći čak ni kada postoje znatne promene u instalaciji bilo da neki ventili zatvaraju, bilo da je reč o jutarnjem startovanju sistema grejanja.

  0
 • NOVO U NAŠOJ PONUDI


  BIOlux, i Compact 20, novi kotlovi u proizvodnji Radijator Inženjeringa.

  BIOlux kotlovi namenjeni su sagorevanju drvnog peleta i monitraju se u samom objektu koji se greje. Energija koja se dobija sagorevanjem prenosi se grejanjem u prostor na dva načina: snaga preneta na kotlovski deo a koja se predaje radijatorima je 14 kW, dok je snaga koja se emituje u okolni prostor zračenjem 6 kW.

  Comapct 20 kotlovi namenjeni su sagorevanju drvnog peleta i montiraju se u kotlarnice. Kompaktne dimenzije (ukupna širina kotla – 870mm, a lakom demontažom može da se pretvori u dva dela, kotlovski širine 580 mm i silos 290mm) najveća su prednost Compact 20 serije Radijator Inženjeringa.

  0
 • PRODAJNI PROGRAM CENTROMETAL


  U prodajnom programu Central-H d.o.o. možete naći i kotlove, kao i dodatnu opremu za kotlove u proizvodnji Centrometal d.o.o. – jedne od najcenjenijih fabrika kotlova na našem tržištu.

  Fabrika Centrometal d.o.o. osnovana je 1990. godine i danas broji preko 200 zaposlenih.
  Kvalitetu proizvoda i poslovanja garantuje standard ISO 9001:2008. Kvalitetan proizvod, efikasno iskorišćenje energije, zaštita okoline i, iznad svega, zadovoljan kupac, osnovni su ciljevi kojima se Centrometal vodi pri svom razvoju.

  0
 • NOVO U NAŠOJ PONUDI

    

  Uređaji za neprekidno napajanje – pretvarači 12v – 220v sa automatskim prebacivanjem i kontrolom punjenja.

    

  Pretvarači napona idealni su za korišćenje u sistemima centralnog grejanja za pokretanje cirkulacione pumpe u slučaju nestanka elektr. energije. gde se, na taj način, sprečava pregrevanje kotla.

  0